Rådgiver/konsulent

Avdeling for utdanning, Trøndelag fylkeskommune

Har du lyst til å arbeide med HR og lederstøtte innenfor utdanningssektoren? Da har vi en spennende mulighet for deg. Vi oppretter nå en ny, fast stilling som rådgiver/konsulent innenfor HR. Du vil jobbe tett opp mot ledergruppa og ha en sentral jobb i arbeidet med kompetanseplanlegging internt i avdelingen. 

Søknadsfrist

01.09.2020

Arbeidssted

Steinkjer

Stilling

Rådgiver/konsulent

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Maria Tanem Møller
Seksjonsleder
 48201136
 marmo@trondelagfylke.no
Arbeidsoppgaver

Du får en jobb som innebærer:

 • koordinering av rekrutteringsprosesser
 • lederstøtte til seksjonslederne og assisterende fylkesdirektør
 • organisatorisk ansvar for drøftingsmøter i avdelingen 
 • kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging internt i avdelingen
 • praktisk oppfølging av nyansatte 
Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning på minimum bachelor- eller masternivå, eks. innenfor HR, administrasjon, organisasjon og ledelse
 • ønskelig med relevant erfaring, for eksempel med rekrutteringsprosesser og annen lederstøtte
 • kunnskap om lov- og avtaleverk i det offentlige
 • gode skriftlige, muntlige og digitale ferdigheter 
Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som har:

 • stor interesse for fagfeltet
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • evne til å jobbe selvstendig
 • gode evner til å arbeide systematisk i samhandling med andre 
Vi tilbyr
 • et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • fleksitidsordning
 • lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordninger 

 Innplassering i stillingstittel vil avhenge av utdanning- og erfaringsbakgrunn. 

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver/konsulent