Øksnes kommune søker
sykepleier

Myreheimen har ledig 2 faste 100 % sykepleierstillinger.

Myreheimen Bo- og behandlingsenter har 26 plasser hvorav 6 plasser er korttidsplasser. Vi har avd. Naustet med 6 plasser for personer som trenger tettere oppfølging. I tillegg har vi ØHD rom og palliativt rom. Myreheimen har eget kjøkken og vaskeri.  
 
Vårt verdigrunnlag er: Trivsel, Trygghet, Tillit, Toleranse

Søknadsfrist

10.08.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Unni Sørdahl
Avdelingsleder
76 18 50 00

Arbeidsoppgaver

 • utføre direkte sykepleie til våre pasienter, kunne fylle rollen som tjenesteansvarlig   sykepleier
 • påse at de sykepleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis
 • holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
 • veilede, undervise og informere pasienter, deres pårørende, studenter og kolleger
 • samarbeide med pårørende og verge
 • bidra til at beboerne får være i aktivitet
 • selvstendig, og i samarbeid med andre, tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til utvikling/vedlikehold av beboerens fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnivå     

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som sykepleier
 • vi legger sterk vekt på personlig egnethet
 • liker å jobbe i et utfordrende og hektisk miljø
 • omsorgsfull, empatisk og trygg
 • beherske IKT-verktøy og ulike fagsystemer
 • gyldig politiattest må kunne fremlegges

Sykehjemmet har 3 delt turnus

Personlige egenskaper

Nå er vi på jakt etter en kollega som innehar våre verdier:
Vi ønsker oss en medarbeider som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og som er opptatt av at våre pasienter opplever trygghet, trivsel og ivaretakelse av sine behov. I tillegg vektlegges gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, initiativ og evnen til å jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø basert på verdiene, trivsel, trygghet, tillit, toleranse
 • mulighet for kompetanseheving
 • veiledning fra fagansvarlig, demens- og kreftsykepleier ved behov
 • lønn etter gjeldende tariff og lokale avtale
 • røykfritt arbeidsmiljø

Vi ønsker å være et sykehjem som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha pasienten i fokus i alt vi gjør.

Vi håper DU ønsker å være med oss på laget!

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. 

Øksnes kommune – Sykepleier Myreheimen