Øksnes kommune søker
sykepleier

Myreheimen har ledig 2 faste 100 % sykepleierstillinger.

Myreheimen Bo- og behandlingsenter har 26 plasser hvorav 6 plasser er korttidsplasser. Vi har avd. Naustet med 6 plasser for personer som trenger tettere oppfølging. I tillegg har vi ØHD rom og palliativt rom. Myreheimen har eget kjøkken og vaskeri.  
 
Vårt verdigrunnlag er: Trivsel, Trygghet, Tillit, Toleranse

Søknadsfrist

10.08.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Unni Sørdahl
Avdelingsleder
76 18 50 00

Arbeidsoppgaver

 • utføre direkte sykepleie til våre pasienter, kunne fylle rollen som tjenesteansvarlig   sykepleier
 • påse at de sykepleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis
 • holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
 • veilede, undervise og informere pasienter, deres pårørende, studenter og kolleger
 • samarbeide med pårørende og verge
 • bidra til at beboerne får være i aktivitet
 • selvstendig, og i samarbeid med andre, tilrettelegge aktiviteter som stimulerer til utvikling/vedlikehold av beboerens fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnivå     

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som sykepleier
 • vi legger sterk vekt på personlig egnethet
 • liker å jobbe i et utfordrende og hektisk miljø
 • omsorgsfull, empatisk og trygg
 • beherske IKT-verktøy og ulike fagsystemer
 • gyldig politiattest må kunne fremlegges

Sykehjemmet har 3 delt turnus

Personlige egenskaper

Nå er vi på jakt etter en kollega som innehar våre verdier:
Vi ønsker oss en medarbeider som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og som er opptatt av at våre pasienter opplever trygghet, trivsel og ivaretakelse av sine behov. I tillegg vektlegges gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner, initiativ og evnen til å jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø basert på verdiene, trivsel, trygghet, tillit, toleranse
 • mulighet for kompetanseheving
 • veiledning fra fagansvarlig, demens- og kreftsykepleier ved behov
 • lønn etter gjeldende tariff og lokale avtale
 • røykfritt arbeidsmiljø

Vi ønsker å være et sykehjem som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha pasienten i fokus i alt vi gjør.

Vi håper DU ønsker å være med oss på laget!

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. 

Øksnes kommune – Sykepleier Myreheimen
Frantz er den nye standarden for datadrevet kandidatsøk der kvalifiserte kandidater kobles mot relevante stillinger.
 
Frantz bistår med stillingsannonsering og tar personvernet på største alvor. Annonsene du ser er målrettet til din målgruppes nettadferd og vi ønsker å kun vise deg annonser du er i målgruppen for. Dersom du trykker ok, tillater du at vi måler hvilket nettsted du kom fra og din adferd inne på kampanjesiden. Klikk “Endre” slik at vi får forklart hvordan og hvorfor vi ønsker å måle trafikken før du tar et standpunkt.