Vi søker

Saksbehandler Tildelingskontoret med hovedansvar for Koordinerende enhet

Har du lyst å jobbe i tverrfaglig team?

Tildelingskontoret har ansvar for å sikre kommunens innbyggere lik tilgang på tjenester.
Vi gjør faglige og helhetlige vurderinger av den enkelte søkers hjelpebehov for å bidra til forutsigbare og helhetlige tjenester. Vi svarer på spørsmål, gir veiledning og tar mot søknader.

Er du sosionom, vernepleier, sykepleier, eller ergoterapeut? Vi har behov for å styrke vår kompetanse på habilitering/rehabiliteringsfeltet.

Vi søker deg som har systemforståelse og kjennskap til sosiale samfunnsforhold, som er faglig trygg og god til å kommunisere med både tjenestemottakere og tjenesteytere.

Du må være i stand til å ta vanskelige beslutninger, takle stress og høyt arbeidstempo.
Hos oss vil du få en innholdsrik og spennende arbeidshverdag med mulighet til å bidra til kontinuerlig utvikling av gode og helhetlige pasientforløp.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til utvikling og drift av koordinerende enhet, herunder:

 • Samhandling på tvers av tjenesteområder
 • Oppfølging og veiledning av IP koordinatorer
 • Informasjon og rådgivning i forhold til helhetlige tjenestetilbu

Saksbehandling med vurdering av behov for tjenester i helse og omsorg, herunder:  

 • Kartleggingssamtaler
 • Innhenting av opplysninger 
 • Tildeling av tjenester

Faglige kvalifikasjoner:

 • 3årig sosial eller helsefaglig høgskole/universitetsutdanning.
 • Relevant videreutdanning og erfaringsbakgrunn.
 • Saksbehandler kompetanse og lovforståelse innenfor fagfelt, vektlegges
 • Kjennskap til tjenesteapparat på flere nivå.
 • Gode datakunnskaper, kjennskap til fagsystem, Profil
 • Krav om god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Bred erfaring innenfor helse og omsorgsfeltet, gjerne med koordinering av sammensatte tjenester
 • Faglig trygghet til å gjøre gode vurderinger

Personlige egenskaper vil bli vektlagt:
Vi ser etter deg som

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Har evne til å ta beslutninger i krevende situasjoner
 • Liker å jobbe i team, men også selvstendig
 • Er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er faglig trygg

Søkere må ha sertifikat klasse B

Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og HTA’s bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 måneders prøvetid. Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

CV, vitnemål og attester skal legges ved søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker skal hensyntas lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen  søknadsfristen. Dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden, samt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Avdeling: Tildelingskontor
Arbeidssted: Tildelingskontor
Arbeidstid: Dagtid
Stillingstype: Saksbehandler
 
Kontakt:
Tonje Helen Normann 
Avdelingsleder
75 60 41 05
 
Søknadsfrist:
11.10.2020
Fauske kommune – Saksbehandler ved tildelingskontoret