Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Helsepersonell

Sortland kommune – Sykepleiere faste og vikariater

Sortland kommune har flere spennende jobber der vi søker etter sykepleiere / helsepersonell.Under finner du 4 stillinger der vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver. Sykepleier, 90 % stilling, vikariat ved Gammelstua Les mer Om stillingenDet er ledig et vikariat i perioden 01.11.20-31.10.2021 ved Gammelstua Arbeidsoppgaver Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og […]

Sortland kommune – Psykolog vikariat

Ett års vikariat som psykolog, 100 % stilling Les mer Det er ledig ett års vikariat i 100 % stilling som klinisk psykolog i Helse og omsorg fra 01.11.2020 Arbeidsoppgaver Kliniske oppgaver knyttet til den psykiske helsetjenesten og helsestasjon / jordmortjeneste. Veiledning av andre yrkesgrupper Deltakelse i kommunalt kriseteam og konsultasjonsteam for forebygging av vold […]

UNN – Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening – lege

Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening – lege Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Universitetssykehuset Nord Norge HF Søk stillingen Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av leger og øvrig helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening i et bredt spekter; fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig teamtrening i akutte og […]

Helgelandssykehuset – Operasjonssykepleier

Operasjonssykepleier Helgeland Operasjon Livsverk Hei du i grønn uniform! Vet du hvorfor vi nordlendinger ikke har køkultur? – Fordi vi mangler erfaring fra å både gå, stå og sitte i kø. Vi bruker døgnets timer til andre ting. En helt alminnelig dag for deg her kunne sett slik ut: Vekkeklokka di ringer kl. 07:15 Du […]

Helse Nord-Trøndelag – Lege i spesialisering- psykiatri

Lege i spesialisering – psykiatri Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos Søk stillingen Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger.  […]

Helgelandssykehuset – Psykolog/psykologspesialist – BUP Mo i Rana

Vi søker psykologspesialist/psykolog Vil du være med å skape Norges beste BUP på vakre Helgeland? Det har åpnet seg en mulighet for en psykologspesialist, eller en psykolog, ved BUP Mo i Rana. Du er hjertelig velkommen til å søke. Ved BUP Rana er det rom for både å lære og påvirke. Vi har et godt […]

Fauske kommune – Enhetsleder pleie og omsorg

Vi søker Enhetsleder – Pleie og omsorg Vil du bli vår nye kollega i ei tid med spennende endringer og uvikling av pleie og omsorgssektoren i Fauske kommune? Liker du nybrottsarbeid, ledelse og selvstendighet kan dette være den rette stillingen for deg! Vår nye enhetsleder skal bidra til at tjenesteutvikling, innføring av nye velferdsteknologiske løsninger, endrede arbeidsmetoder […]

Frantz – Volumkampanje – Steigen kommune – Test

Ved Steigentunets helse- og omsorgssenter finner du de fleste av Steigen kommunens helsetjenester samlet under samme tak. Her har vi tilbud om dagplasser, avlastning, korttidsopphold, langtidsplasser og hjemmebaserte tjenester. Videre har vi familiesenter med fysioterapi, barnevern, jordmor, helsestasjon og psykisk helse, samt legesenter og tannlege. Sykepleiere/ergoterapeut Les mer Ett av formålene til Steigentunets helse- og omsorgstjenester […]

Gol kommune – Avdelingsleiar for Heimetenesta og Områdeleiar

Områdeleiar, 100% fast stilling ved Miljøterapitenesta, avlastning og pårørandestøtte Les meir Gol kommune vil styrke tilbodet til familiar med store omsorgsoppgåver. Vi har fire samlokaliserte leilighetar knytt til ansvarsområdet. I tillegg har vi fleire heimebuande brukarar.Fleire familiar har i dag eit avlastningstilbod i kommunale leilegheiter. Nokon ungdommar skal snart flytte for seg sjølv og dei […]

Helse Nord-Trøndelag – Intensivsykepleier/sykepleier

Intensivsykepleier/sykepleier Med H5C og H5, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos Søk stillingen Medisin H5C og H5 er en del av Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos. Seksjonene samarbeider tett, og består av medisinsk og nevrologisk overvåkning, heldøgns sengeenheter, kardiologisk lab og en sykepleiedrevet hjertesviktpoliklinikk. Her arbeider spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og sekretærer. Ansatte samarbeider […]

Scroll to top