Ledige avtalehjemler i Helse Nord RHF

Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder. Les mer om våre ledige avtalehjemler her.

100 % driftsavtale for spesialist i urologi

Tromsø

Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som lokalisasjon.

Vi har ledig avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer. Avtalens størrelse er 100 %, og er en overdragelse av Henrik Tjälve avtalehjemmel. Praksisen kan startes opp så snart som mulig etter tildeling.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. Spesielt mellom spesialisten og UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddklasse 3, som er høyeste driftstilskuddklasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

01.11.2020

Sted

Tromsø

Stilling

100 % driftsavtale for spesialist i Urologi - Tromsø

Henrik Tjälve
Avtalespesialist
917 98 228
post@tuss.nhn.no

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

100 % driftsavtale for spesialist i kardiologi

Harstad

Harstad ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser sommer som vinter. Et tilgjengelig og mektig fjelllandskap, storslagen utsikt og en rik skjærgård legger til rette for vandring, sykling, padling og andre utendørsaktiviteter. Harstad er Nord- Norges tredje største by, og Hålogalandsregionen hvor Harstad og Narvik ligger, er den mest befolkningstette regionen i Nord- Norge. Det er også gode flyforbindelser mellom Harstad/Narvik lufthavn og ulike destinasjoner innlands.

Avtalens størrelse er 100 %, og er overdragelse av Kurt A. Hofsøys avtalehjemmel. Hofsøy vil gå over i en midlertidig hjemmel på fire år. Overdragelsen forutsetter derfor drift i samme lokaler og sammen med avtalespesialist Hofsøy i denne perioden. Hofsøy vil drifte sin midlertidige hjemmel 50% i tre år, og 20 % i et år. Samdrift vil kreve internavtaler mellom ny hjemmelshaver og Hofsøy.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkeren må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling og etter avtale med hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Harstad, den øvrige helsetjenesten og UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå cand.med.
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddklasse 3, som er høyeste driftstilskuddklasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig


Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn

Søknadsfrist

01.11.2020

Sted

Harstad

Stilling

100 % driftsavtale for spesialist i Kardiologi - Harstad

Kurt Hofsøy
Avtalespesialist
+47 917 18 056
kurt.hofsoy@gmail.com

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

100 % driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals

Vesterålen

Vesterålen har fantastiske opplevelser for de som ønsker vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en storslått vestside med storhavet tett på: https://www.youtube.com/watch?v=fve8Ao6ChNc
Det er også gode flyforbindelser fra Vesterålen til ulike destinasjoner innlands.

Vi har ledig en spennende 100 % driftsavtale i Vesterålen lokalisert på Myre, med mulighet for alternativ lokalisering i Vesterålen. Annen hjemmelsstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og oppstart kan skje etter nærmere avtale med nåværende hjemmelshaver.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt Nordlandssykehuset HF.
  Dette særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i
  Rammeavtalen.
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig. I tillegg kommer egenandeler og takster.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

01.11.2020

Sted

Myre

Stilling

100 % driftsavtale for Øre-nese-hals spesialist - Vesterålen

Erik Zadig
Avtalespesialist
+47 909 26 726
ezadig@vkbb.no

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

100 % driftsavtale for psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Tromsø /omegn

Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som lokalisasjon.

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi. Avtalens størrelse er 100 %, og praksisen skal lokaliseres til Tromsø/omegn.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Nord RHF. Det innebærer at avtalespesialisten skal praktisere utredning, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. Avtalespesialisten skal også bidra til å redusere ventelister ved tilhørende helseforetak.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Det er ønskelig at praksisen samlokaliseres med andre avtalespesialister.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom De regionale helseforetak og Norsk Psykologforening
 • Psykologen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder utredning, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tids gjeldende lovgivning
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompentanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 542.160,- (tilknyttet helsenett) per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

01.11.2020

Sted

Tromsø

Stilling

100 % driftsavtale for psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi - Tromsø/omegn

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

20 % junioravtale for spesialist i øyesykdommer

Tromsø

Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som base.

Vi har ledig avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer. Avtalen er en del av Marco Filipponi sin senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 % over 5 år. Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nær samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkeren må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling og etter avtale med hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten, den øvrige helsetjenesten og øyeavdelingen ved UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

01.11.2020

Sted

Tromsø

Stilling

20 % junioravtale for spesialist i øyesykdommer - Tromsø

Marco Filipponi
Avtalespesialist
77 61 03 11
filmadoc@gmail.com

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

Helse Nord RHF – 5 avtalehjemler