Sortland kommune

Vil du være sykepleier i Nattjenesten?

Vi søker:

Sykepleiere til Nattjenesten

Vil du være sykepleier i Nattjenesten? Sortland kommune tilbyr nyansatte eksterne sykepleiere noen av de beste rekrutteringstilleggene som er å tilby!

Om stillingen:
Vi har ledig 3×66 % fast stilling fra d.d. som sykepleier i Nattpatruljen med arbeid hver tredje helg. 
I turnusen arbeider du 7 netter i løpet av 12 dager, og deretter har du 9 døgn fri. Det er mulighet for innspill til turnus og stillingsprosent.

Vi tilbyr:
Sortland kommune tilbyr nyansatte eksterne sykepleiere et rekrutteringstilskudd på kr. 100 000,- ved tilsetting i 100 % fast stilling. Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent. Med nyansatte menes førstegangsansettelse i fast stilling. Beløpet utbetales som et engangsbeløp etter gjennomført prøvetid, og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år etter endt prøvetid. 

Vi tilbyr også ekstra tillegg på;
kr 15.000/år for å jobbe natt, i tillegg til natt- og helgetillegg
kr 25.000/år i beholdertillegg

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Inne på Lamarktunet er det 4 avdelinger med en ansatt på hver avdeling på natt. De som jobber i Nattjenesten rullerer mellom 3 avdelinger mens Nattpatruljen rullerer mellom den fjerde avdelingen og å være ute. I Nattpatruljen er halvparten av nettene ute hvor du bistår hjemmeboende med behov for helsetjenester, og resterende netter inne på Lamarktunet. Her har du en makker hvor dere blir enig om dere vil arbeide annenhver natt ute, eller en periode i gangen mellom å være ute i Nattpatruljen og inne på Lamarktunet. Vi vet natta er ei sårbar tid siden dere er færre ansatte tilgjengelig. Vi har stort fokus på et inkluderende arbeidsmiljø hvor vi hjelper hverandre på tvers av avdelingene selv om du er ute eller inne. Det er felles rapport hver natt og snu-rundene tas sammen, du er ikke alene.

Vi har en faglig dyktig gjeng og ønsker oss flere kollegaer for å bidra til å gi gode tjenester for våre innbyggere. Vi har som mål at det skal være flere sykepleiere på jobb hver natt, og når disse ledige stillingene er besatt vil det være to sykepleiere alle netter, og flere netter med tre. I tillegg til dyktige helsefagarbeidere i ryggen, er også legevakta tilgjengelig for å konferere. 

Sortland Kommune er godt i gang med å ta i bruk velferdsteknologi. Vi har flere RoomMate inne på Lamarktunet, og GPS, døralarmer og digitale trygghetsalarmer ute i hjemmene. Velferdsteknologien avlaster de ansatte, og gjør at du heller kan bruke tiden din der du faktisk trengs. God opplæring vil bli gitt slik at du skal føle deg trygg før du starter i egen turnus.

Ta gjerne kontakt for en prat eller for å høre mer om hva jobben innebærer eller andre spørsmål du måtte ha.

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Må påregnes å bli utkalt på akutte oppdrag
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/studenter
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier (off.godkjent) med autorisasjon
 • Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har generell digital kompetanse, og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune
 • Førerkort klasse B

Det legges stor vekt på egnethet

Egenskaper:

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet
 • Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Kontaktpersoner:
Maria Sobarzo
mob: 971 01 167

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 16.10.2022

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Sortland kommune Nattjenesten
Nattjenesten yter hjelp og bistand om natten til hjemmeboende i hele kommunen og til beboere på Lamarkstunet Bo- og Rehabiliteringssenter.

Sortland kommune – Sykepleiere til Nattjenesten