Raus, sprek og samspilt

Sykepleiere

Om arbeidsstedene

I helse og omsorg har vi stort fokus på kompetanse og kvalitet og jobber etter gode internopplæringsmoduler.

Faglig og systematisk fokus er viktig for oss og her er derfor også store muligheter for faglig utvikling og erfaring.  

Synes du dette høres spennende ut,   da bør du ikke nøle med å søke stilling hos oss.

Velkommen!

Hjemmesykepleien, her kan du lese om våre tjenester

 • Kirkeparken omsorgssenter
 • Kokelv bo og omsorgstjenester
 • Kvalsund sykehjem
 • Rypefjord sykehjem
 • Utsikten bosenter
 • Utsikten Spesialsykehjem

Her finner du informasjon om de ulike institusjonene

 

Arbeidsoppgaver

Sektor for helse og omsorg har følgende fokusområder:

 • Brukermedvirkning
 • En faglig sterk helse og omsorgstjeneste
 • Moderne lokaler og boformer
 • Fornyelse og innovasjon
 • Kontinuerlig fokus på faglig utvikling og veiledning

Oppgaver

 • Faglige oppgaver, ansvar og kvalitetssikring
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Opplæring/veiledning av studenter og kollegaer
 • Oppgaver vil variere i forhold til tjenestested og stilling
 

Om søkeprosessen

 • Løpende ansettelser (søkere vil bli kontaktet fortløpende og ansettes fortløpende)
 • Vi ansetter primært i 100% stillinger, men det kan forekomme lavere stillingsstørrelser (feks. nattstillinger)
 • Screeningspørsmål må besvarers nøyaktig
 • Bruk vitnemålsportalen til å laste opp dokumentasjon på gjennomført utdannelse

Kvalifikasjonskrav

Utdanningskrav for sykepleiere

 • Autorisert sykepleier med norsk autorisasjon
 • Er du spesialsykepleier vil din utdanning bli vurdert opp mot tjenestens behov

Er du i avslutningsfasen av din utdannelse kan du vurderes til stilling hos oss

Ferdigheter

 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig, språkkrav på minimum nivå C1
 • I hjemmetjenesten trenger vi at du har sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

  • Positiv og løsningsorientert
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, selvstendig og trygg

Hammerfest kommune har

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

 

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen

Alle tiltak er beskrevet i egne reglementer

 • Sykepleiere i nattstilling ved Hjemmetjenesten, Kirkeparken og Rypefjord sykehjem gis faste tillegg
 • Skjermet enhet ved Rypefjord sykehjem har avtale om særskilt økonomisk tillegg
 • Stabiliseringstillegg
 • 4 års antesipert alderstillegg ved tilsetting
 • Honorar ved signering av arbeidsavtale
 • Dekning av flytteutgifter
 • Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen 
 • Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby
 

Spesielt for denne stillingen

 • Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5-4 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
 • Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til kommunalsjef Stina Løkke, mobil 913 70 515
 

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Om Hammerfest kommune

Hammerfest kommune er en robust, livskraftig og attraktiv kommune. Vi bruker aktivt våre verdier – raus, sprek og samspilt – for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.

Vi forventer av våre ansatte at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom et samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

Søknadsfrist

Løpende

Arbeidsgiver

Kommune

Hammerfest

Omfang

Heltid (20 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Sektor for helse og omsorg Hammerfest kommune

Sykepleiere – Hammerfest kommune – Jobbnorge – 203535