Vil du være med å gjøre en forskjell for våre innbyggere?

Sørfold kommune søker nye medarbeidere

Sykepleiere/vernepleiere rekrutteringsstillinger

Om Sørfolds helse- og omsorgstjenester

Helse og omsorgstjenesten i Sørfold består av helse og velferd, hjemmetjeneste og institusjonsomsorgen.

Institusjonsomsorgen har to sykehjem. Et sykehjem er lokalisert i Røsvik og ett er lokalisert på Straumen.
Institusjonene har akuttsenger, rehabilitering, korttidsplasser/avlastning og langtidsplasser i både somatisk og skjermet enhet.

Hjemmetjenesten har to soner; Nord og Sør. Tjenestene består av hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Alle ansatte går i tre-delt turnus.

Helse og velferd består av legekontor, helsestasjon, habilitering og psykisk helse, flyktningetjeneste, sosialtjenester og barnevern.

Om stillingene

Stillingene er rekrutteringsstillinger  som gir fast helgestilling som assistent med lønn som fagarbeider i studieperioden. Kandidater som tilbys stilling og skriver kontrakt med kommunen, tilkommer kr 30 000,- i stipend. Etter endt utdannelse utbetales stipend på kr 100 000,- mot ansettelse i fast 100% stilling som sykepleier. Alle våre ansatte gis lønn tilsvarende 8 års lønnsansiennitet.

Vi søker i hovedsak etter studenter som er i 2. eller 3. år i utdanningsløpet. Det forutsettes kontraktinngåelse og tiltredelse før sommerturnus 2021, og arbeid minimum 75% stilling i ferieperiodene.

Stillingene er for tiden plassert ved Sørfold sykehjem i Røsvik. Arbeid ved andre enheter kan også bli aktuelt alt etter kommunens behov.

Kvalifikasjonskrav

Sykepleierstudent/vernepleierstudent

Førerkort kl B

Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder ved kontraktinngåelse.

Personlig engasjement for kvalitet og gode helsetjenester til innbyggerne i kommunen.

Det gjennomføres intervju og referansesjekk før ansettelse. Det bes derfor oppgitt to referanser i søknaden.

Vi tilbyr

Sørfold kommune tilbyr fast ansettelse i helgestilling som assistent, med avlønning som fagarbeider. Alle våre ansatte har lønn etter minimum 8 års ansiennitet. Det er mulighet for å arbeide også utover hegestillingen.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig slik at du kan bosette deg i kommunen. Vi har også full barnehagedekning.

Ved inngåelse av kontrakt utbetales stipend på kr 30 000,- Ved fullført studie utbetales stipend på kr 100 000,- og du ansettes i 100% fast stilling. Bindingstiden etter utbetalt bonus er på to år. Dersom du ønsker å fratre innen to år, kan kommunen kreve tilbake forholdsmessig del av stipendet.

Dersom du ønsker flere opplysninger før du søker kan du ta kontakt med enhetsleder Margunn Skjevik, telefon 92865382, e-post: Margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Om Sørfold kommune

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med ca. 1930 innbyggere. Fra kommunesenteret Straumen er det 15 km til Fauske og 74 km til Bodø. Servicetilbudet er godt utbygd, og vi har full barnehagedekning og flerbrukshall med 25 meters svømmebasseng.

Kommunen har status som nasjonalparkkommune og er et eldorado for friluftsliv. Les mer i vår nye brosjyre: Velkommen til Sørfold

Om Sørfold kommune

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med ca. 1930 innbyggere. Fra kommunesenteret Straumen er det 15 km til Fauske og 74 km til Bodø. Servicetilbudet er godt utbygd, og vi har full barnehagedekning og flerbrukshall med 25 meters svømmebasseng.
Kommunen har status som nasjonalparkkommune og er et eldorado for friluftsliv. Les mer i vår nye brosjyre: Velkommen til Sørfold

 

 
Sørfold kommune – Sykepleiere/vernepleiere rekrutteringsstillinger