Har du interesse for par- og familiearbeid?

Familieterapeut

Om stillingen

Ved Harstad og Narvik familievernkontor er det ledig en fast 100% stilling som familieterapeut, med arbeidssted Harstad.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Terapeutisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblemer.
 • Mekling for foreldre etter barneloven og ekteskapsloven.
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet i form av samarbeid med andre instanser, veiledning, undervisning og kurs.
 • Deltakelse i intern fagutvikling.
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes, bl.a i forhold til betjening av utekontor.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Personer med minimum treårig sosialfaglig eller annen relevant høgskole- eller universitetesutdanning, med videreutdanning i familieterapi eller annen relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Det er ønskelig med allsidig erfaring fra arbeid med barn, voksne og/eller familier. Erfaring fra samtaler med barn vektlegges.

Hvem ser vi etter?

 • Interesse for par- og familiearbeid
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid, teamarbeid og kulturforståelse
 • Evne til nytenking og til å ta de faglige utfordringer kontoret til en hver tid står overfor.
 • Evne og vilje til å jobbe effektivt med et økende antall henvendelser.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Hva får du hos oss?

 • Allsidige og interessante arbeidsoppgaver
 • Mekleropplæring
 • Dyktige og motiverte medarbeidere
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1173 klinisk sosionom, 1496 klinisk barnevernspedagog, lønnsramme 18, alt. 7-11, p.t kr 468 300-594 300 pr. år (ltr. 51-65) eller i stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom, 1534 spesialutdannet miljøterapeut, 1509 spesialutdannet vernepleier, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, lønnsramme 18, alt. 5-11, p.t. kr 468 300-594 300 pr. år (ltr. 51-65).
 • Det kan også være aktuelt med avlønning i stillingskode 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1489 miljøterapeut eller 1508 vernepleier, lønnsramme 15, alt. 6-11, p.t kr 402 000-553 500 pr. år (ltr. 41-61).
 • Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er lagt til Harstad og Narvik familievernkontor, avd. Harstad.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Prøvetid 6 måneder.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktinformasjon

Leder Lill Cahtrine Ekra,
tlf 466 19 196 / 970 35 145.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord har sin administrasjon i Alta. Regionen dekker Nordland, Troms og Finnmark, og har omlag 700 ansatte.

Harstad og Narvik familievernkontor har et tverrfaglig sammensatt personale med til sammen 8,2 stillinger. Kontoret betjener Sør-Troms og Ofotenområdet med nær 70 000 innbyggere.

Søknadsfrist

5. september 2021

Kommune

Harstad - Hárstták

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Harstad

Familieterapeut – Bufetat – Jobbnorge ID 210073