Vi søker en erfaren sosionom:

Koordinator i Vurderingsenheten

Om stillingen

Vi søker en erfaren sosionom til nyopprettet stilling som koordinator ( 100% fast stilling) i vår vurderingsenhet.

Koordinator for vurderingsenheten har ansvar for arbeidet med mottak av henvisninger til våre seksjoner, arbeid knyttet til vurderinger av henvisninger og pasientflyt innad i klinikken. I tillegg vil koordinator være bindeleddet mellom Borgestadklinikken og eksterne samarbeidspartnere.

Koordinatoren har en klinikkovergripende funksjon og skal jobbe tett med alle klinikkens seksjoner samt kontortjenesten. Stillingen er tilknyttet avdeling Skien og vil inngå i det polikliniske teamet.

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken har to avdelinger i Skien og tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelaterte lidelser. Vi har 64 døgnplasser med kort- og langtidsbehandling, samt tilbud til gravide og småbarnsforeldre. I poliklinikken tilbyr vi behandling til mennesker med avhengighet til ulike rusmidler, medikamenter, spill og det er  behandlingstilbud til pårørende. Vi er ca 220 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og forberedelse av henvisninger til vurderingsmøtene
 • Koordinere og delta i klinikkens tverrfaglige vurderingsteam
 • Ansvar for det skriftlige arbeidet knyttet til vurderinger
 • Koordinere pasientflyt internt der hvor pasienter har fått rett til behandling
 • Samarbeid med- og rådgiving til eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle gode rutiner for å sikre at arbeidet med vurderinger holder høy kvalitet
 • Avklarings- og vurderingssamtaler
 • Ved endringer kan også andre oppgaver inngå

Kvalifikasjonskrav

 • Klinisk sosionom/sosionom
 • Erfaring fra vurderingsarbeid og klinisk arbeid i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og/eller psykisk helsevern
 • God kjennskap til aktuelt lovverk og veiledere som blant annet Pasient- og brukerrettighetsloven og Prioriteringsveilederen for TSB
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en organisasjon og et fagfelt i stor utvikling
 • Mulighet til å påvirke og bidra til økt kvalitet i et viktig arbeid
 • Arbeid i en ideell virksomhet
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Generell informasjon

 • Kontaktperson er:
  Avdelingsleder Vegard Moen, 
  tlf: 917 23 270
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
 • Frist: 23.juni

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort – og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark. 

Søknadsfrist

23. juni 2021

Kommune

Skien

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Skien

Koordinator i Vurderingsenheten – Blå Kors Borgestadklinikken – Jobbnorge ID207530