Til deg som er psykolog og kan tenke deg å arbeide med utsatte barn og familier?

Psykolog spesialist

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Stillingen innebærer arbeid med endringsoppgaver og barns fungering i familier som er innskrevet i senteret. Etter barnevernreformen i 2022 vil arbeidet i tillegg omfatte oppgaver med utredning av familiers omsorgskompetanse.

Vår målgruppe er familier med barn i alderen 0-12 år med hovedvekt på de minste barna mellom 0-6. Senteret gir et tilpasset tilbud til familier via henvisning fra barneverntjenesten.

Vi jobber i et spennende fagfelt som er i endring, med engasjerte og motiverte medarbeidere. Stillingen er for tiden lagt til Vestfold barne- og familiesenter, med hovedlokalisasjon i Stokke. I tillegg noe oppmøte i våre lokaler i Tønsberg. Psykologen har det faglige ansvaret i et team bestående av familieterapeuter, miljøterapeuter og andre med ulik fagbakgrunn, i samarbeid med ledelsen ved senteret.

Ved Vestfold barne- og familiesenter har vi ledig fast 100 % stilling som psykolog / psykologspesialist. Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Arbeidsoppgavene dine er terapeutisk arbeid med familiene, parterapi, individuell terapi og nettverksarbeid.
 • I tillegg vil du ha behandlingsansvar med spesielt ansvar for sluttrapporter og annen skriftlig dokumentasjon og ansvar for fremdrift og prosess i teamarbeidet i samarbeid med avdelingsleder.
 • Du vil også ha konsultasjons- og avklaringsarbeid i samarbeid med Bufetats inntaksenhet og kommunal barnevernstjeneste og samarbeid med kommunal barbevernstjeneste og andre eksterne instanser i alle saker.
 • Du vil jobbe aktivt med fagutviklingsarbeid og undervisning og  være koordinator for enhetens fagutviklingsgruppe, 
 • Du vil også bistå med veiledning  i saker i våre avdelinger for beredskapshjem og familiehjem.
 • Det er ønskelig at du kan arbeide i familieavdelingen på ettermiddag innenfor flexitid.

Hvilken bakgrunn har du?

Til psykologstillingen kreves: 

 • profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog. 
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid.
 • Du må ha faglig engagement.
 • Du må ha spesielt gode  samarbeidsegenskaper samt struktur og gjennomføringsevne i arbeidet ditt.  
 • Det kreves gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Det kreves sertifikat for bil.
 • Det er ønskelig med godkjenning som spesialist innen relevant fagområde.
 • Det er ønskelig med erfaring innen klinisk arbeid med sped- og småbarnsfeltet og foreldres psykiske helse.
 • Det er ønskelig med kjennskap til barnevernsfeltet.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra å holde kurs.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med vold og konflikter.

Hvem ser vi etter?

Stillingen innebærer planlegging, organisering og koordinering av terapeutisk virksomhet og betinger at du kan:

 • Se helhet.
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
 • Har høye krav til vurderingsevne, evne til å sette mål og ta beslutninger.
 • Arbeide selvstendig og i team .
 • Vise god samarbeidsvilje.
 • Har høyt faglig engagement og interesse for fagutvikling.
 • Det fordres vilje og evne til refleksjon i samhandling med øvrig personalgruppe.
 • Du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis.
 • Du har lyst til å bringe psykologfaget tydeligere inn i barnevernsarbeidet.
 • Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom systemisk innsats.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1304 psykolog med godkjent spesialist, p.t. kr. 618 600 til 817 000 per år (ltr 68-80), eller som kode 0794 psykolog, p.t. kr. 526 000 til 643 000 per år (ltr 59-70). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibelt og utviklingsorientert arbeidsmiljø.
 • Godt fagmiljø med tverrfaglig sammensatt kompetanse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Vi kan også tilby:

 • Mulighet til å trene en time pr. uke i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for kurs- og kompetansehevingsprogrammer
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Vestfold barne- og familiesenter.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Nina Kvål, tlf.46615244  (nærmeste leder).

Enhetsleder Lill-Heidi Thomassen, tlf. 46618097.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Søknadsfrist

20. juni 2021

Kommune

Tønsberg

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tønsberg og Stokke

Psykolog spesialist – Bufetat – Jobbnorge ID205745