Psykolog/psykologspesialist

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett

Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist.

Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, tre psykologer hvorav to spesialister (en konstituert), to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet) og en kunstterapeut.

SPHRNT består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege en dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP.  De ledige psykologstillingene vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Psykologoppgaver vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk, og også noe ambulering ut til våre samarbeidskommuner. 

Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.

Arbeidsoppgaver
 • Psykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser
 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Familie og nettverksarbeid
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning av annet helsepersonell
Kvalifikasjoner
 • Klinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeid
 • Utrednings- og terapikompetanse
 • Norsk autorisasjon som psykolog, eller med godkjent lisens
 • Fortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for klinisk arbeide blir vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljø
 • En fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humor
 • Et godt arbeidssted å utvikle seg faglig i
 • Tilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypning
 • Stor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomster
 • Distriktstillegg
 • Tiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skatt

Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.

Søknadsfrist

01.03.2022

Sted

Storslett

Stilling

Psykolog/psykologspesialist

Kontaktinfo

Pål Schreiner Mathiesen
Enhetsleder
 920 28 407
Psykolog/psykologspesialist – UNN HF