Behandler

Om stillingen

Vi har ledig ett 100% vikariat ved poliklinikken med varighet 1 år med oppstart så snart som mulig.

Hos oss får du brukt din kompetanse ved å behandle, utrede og videreutvikle behandlingstilbudet sammen med andre kollegaer. Vi er del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har ett tverrfaglig personalet med forløpskoordinatorer, behandlere, psykologer, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og LIS-lege

Vi har det siste året søkt etter behandlere, og vi trenger flere. Denne gangen har vi ledig ett-års vikariat i vår poliklinikk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning
 • Individualterapi
 • Gruppeterapi
 • Parsamtaler/ familiesamtaler
 • Samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste

Kvalifikasjonskrav

 • Treårig høgskoleutdanning med relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i poliklinikk
 • Vi legger vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjonsordninger
 • Arbeid i en veletablert ideell virksomhet
 • Mulighet for å bruke treningsrom

Hvorfor Blå Kors Borgestadklinikken?

Vi har behandlingstilbud til gravide og familier, til mennesker med samtidig avhengighet og psykisk lidelse samt to korttids-døgnenheter for mennesker med ulike avhengighetsrelaterte lidelser. Poliklinikken behandler spill/medikament/ rusavhengige og har egne behandlingstilbud til  pårørende. Ved å jobbe på Borgestadklinikken får du kunnskap om hvordan avhengighet rammer både den avhengige selv og de pårørende i livets ulike faser.

Generell informasjon

 • Søknadsfrist: 15 september 2021
 • Kontakt:

Avdelingsleder Vegard Moen, tlf 917 23 270

 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort – og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark. 

Søknadsfrist

15. september 2021

Kommune

Skien

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Skien

Behandler – Blå kors Borgestadklinikken – Jobbnorge – ID 210688