Overlege Øre-Nese-Hals

Kirurgisk klinikk, Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF

Er du vår nye kollega ved øre- nese- hals- avdelingen i Sandnessjøen?

Ved ØNH-avdeling er det nå ledig en 100 % fast overlegestilling. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling. 

Øre-nese-hals-avdelingen er poliklinisk organisert og har ikke egen sengepost, men benytter seg av senger på dagkirurgisk avdeling. Ved akuttinnleggelser benyttes kirurgisk sengepost. ØNH-avdelingen har 3 fast ansatte overleger og hjemmel for LIS-lege. Hovedarbeidssted vil være Sandnessjøen, men det må påregnes noe ambulering til andre steder på Helgeland. Avdelingen har et nært samarbeid med større sykehus som Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. 

Nye Helgelandssykehuset er under utvikling med mål om å utvikle Norges beste lokalsykehus, og det er vedtatt av nytt hovedsykehus for Helgeland skal bygges i Sandnessjøen og omegn. Vi har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Norsk spesialistgodkjenning innen Øre Nese Hals
  • God fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Du har gode kommunikasjonsevner, både med kollegaer og i møte med pasienten
  • Du har gode samarbeidsevner
  • Du har interesse for å arbeide på lokalsykehus
  • Du ønsker å jobbe med videreutvikling av avdelingen 
Vi tilbyr
  • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
  • Lønn etter overenskomst ihht avtale med legeforeningen
  • God pensjonsordning i KLP
Ann K. Gaustad Solvang
Avdelingsleder
 75 06 54 42
 Ann.Kristin.Gaustad.Solvang@Helgelandssykehuset.no
 
Björn Engel
Overlege ØNH
 75 06 52 14
 Bjoern.Engel@Helgelandssykehuset.no
 
 

Søknadsfrist: 12. juni 2022

 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen,
Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen, Norge

Helgelandssykehuset HF er en av regionens største kompetansebedrifter, med cirka 1700 medarbeidere på Helgeland. Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell og investerer i din videreutdanning. Helgelandssykehuset satser betydelig på forskning og innovasjon. Våre medarbeideres kompetanse og profesjonalitet er grunnleggende for at vi skal nå visjonen om å skape Norges beste lokalsykehus, med det beste tilbudet for pasientene.  Vi setter alltid pasientene i fokus. I god samhandling med våre samarbeidspartnere og omgivelsene skal vi sikre gode og trygge helsetjenester basert på våre verdier; kvalitet, trygghet, respekt og lagspill.

Helgelandssykehuset har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Vi oppfordrer derfor personer med kompetanse innen sør-samisk språk og kultur til å søke.

Helgelandssykehuset HF ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi forplikter oss til å kalle inn kvalifiserte søkere i henhold til dette, til alle utlyste stillinger.

Helgelandssykehuset – Overlege Øre-Nese-Hals