BUP HNT søker

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

BUP HNT er tverrfaglig sammensatt, har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag!

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe med høy faglig integritet
 • Fagutvikling i fellesskap med leger og øvrige medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn med rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger
 • Alternativ tjenesteplan, pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
«Barn har rett til et godt faglig psykisk helsevern. BUP HNT ønsker å dyktiggjøre barnets omsorgsmiljø, slik at barnet blir ivaretatt ut fra sine individuelle behov.»
Birgit Kleinau, avdelingsoverlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Vi ser etter overlege med

 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet samt høyt faglig og etisk nivå

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikre pasientforløp i rollen som behandlingsansvarlig spesialist i tverrfaglig team
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidra i utdanning av LIS og legestudenter
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen
«Nye ideer og innspill bør omfavnes, de gir oss mulighet til forbedring og videreutvikling»
Reiel Pedersen, Psykologspesialist

Hvem er vi?

 • Vi har utviklet flere nasjonalt anerkjente pasienttilbud
 • Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag
 • Vi er aktivt engasjert i digital tjenesteutvikling
 • Vi har organisert fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder og pasientgrupper
 • Vi er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende 
 • Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, en drivende fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten

Vi har arbeidssted i hele norddelen av Trøndelag, fra Stjørdal til Kolvereid.

«Vi er opptatt av anerkjennende dialog og at vi er ETT lag, til det beste for pasienten.»
Bine-Kristin Kristoffersen, avdelingsleder/klinisk sosionom

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Hei, jeg heter Birgit

Jeg er avdelingsoverlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri her i BUP HNT og vil gjerne komme i kontakt med deg for å svare på spørsmål du måtte ha om det å jobbe, leve og bo her i Trøndelag.

Trykk på valget som passer deg:

 
Birgit Kleinau
BUP HNT
avdelingsoverlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
99474402

birgit.kleinau@hnt.no

Hei, jeg heter Bine

Jeg er avdelingsleder/klinisk sosionom her i BUP HNT og vil gjerne komme i kontakt med deg for å svare på spørsmål du måtte ha om det å jobbe, leve og bo her i Trøndelag.

Trykk på valget som passer deg:

 
Bine-Kristin Kristoffersen, 
BUP HNT
avdelingsleder/klinisk sosionom
95085365

bine.k.kristoffersen@hnt.no

Dette er BUP HNT

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år.

Vi har virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, og har totalt 120 ansatte. BUP HNT er tverrfaglig sammensatt. Her jobber kliniske sosionomer, kliniske barnevernspedagoger, spesialister i klinisk pedagogikk, psykologer/psykologspesialister, barnepsykiater/leger i spesialisering og sykepleiere.

Avdelingen har organisert fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder og pasientgrupper. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Avdelingen har et bredt tjenestetilbud med bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familiebehandling med mulighet for familieinnleggelser, behandling av spiseforstyrrelser (FBT), utredning og behandling ift OCD og angst, utredning og behandling ift ADHD, traumebehandling i form av EMDR og TF-CBT, nevropsykiatrisk drøftingsteam og tett samarbeid med habiliteringstjenesten ved utredning av autismespekterlidelser.   

Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT.

Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.

Det er 3 seksjoner lokalisert på Levanger og en seksjon lokalisert på Namsos.

Poliklinikk Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen.

Sengeposten på Levanger har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år.

Familieseksjon Levanger gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk og har særlig ansvar for utredning og behandling til familier hvor barnets psykiske vansker henger sammen med utfordringer i familien.

Poliklinikk Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team. Vi er i ferd med å etablere et tjenestetilbud på Kolvereid.

Helse Nord-Trøndelag – BUP – Overleger