Kommuneoverlege

Om stillingen

Moss kommune har ledig 100 % stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisert i FOU-avdelingen enhet samhandling i kommunalområdet helse og mestring. Stillingen vil inngå i et samfunnsmedisinsk team, sammen med vår andre kommuneoverlege og to miljørettet helsevern-rådgivere.

Arbeidsoppgaver
I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger. Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter.

Viktige fagområder er beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordningen, legenes spesialisering (LIS1- og LIS3-leger), folkehelse, planarbeid, forskning og innovasjon.Videre er kommuneoverlegene sentrale i samhandlingen innad i kommunens helsetjenester og ovenfor spesialisthelsetjenesten.

Arbeidstid
37,5 t uke

Arbeidssted
Larkollveien 9, 1570 Dilling

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lege med gjennomført og godkjent LIS 1
 • Spesialisering i samfunnsmedisin – fullført, påbegynt eller ønske om spesialisering. Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering  og forventer at du fullfører spesialiseringsløpet.
 • Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten, kommunal forvaltning og innen samfunnsmedisin er ønskelig.
 • Meget gode språklige ferdigheter (muntlig og skriftlig)

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen

Personlige egenskaper

 • Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Ønske om å være med på å utvikle helsetjenestene i kommunen
 • Du setter høye standarder for kvalitet og holder deg faglig oppdatert
 • Du er selvstendig, initiativrik, systematisk og pålitelig
 • Du er dyktig i kommunikasjon og samarbeid, og har god rolleforståelse
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Om oss

Enhet Samhandling består av virksomhet helse og omsorgsforvaltning og en FOU- avdeling.

Enheten er Helse og mestrings kontaktpunkt ut mot alle interne enheter, andre kommunalområder og andre samarbeidspartnere i kommunen, helseforetak og statlige myndigheter.

FOU- avdelingen er opprettet for å møte morgendagens utfordringer med tanke på oppgaveoverføring, demografiske endringer og en økning i komplekse helsetilstander. Gjennom fokus på forskning og kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene tar Moss kommune sitt lovpålagte medvirkningsansvar for forskning og legger til rette for et godt samarbeid med FOU – miljøer ved både spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner.  Stortingsmeldinger og offentlige utredninger påpeker betydningen av å styrke og øke forskning i kommunale helse – og omsorgstjenester

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende jobb i en ny kommune
 • Et godt fagmiljø med hyggelige kolleger
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Muligheten til å påvirke utviklingen av helsetjenestene og folkehelsa i Moss
 • Lønn: Etter avtale 
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger
 • Tiltredelse ønskes så fort som mulig, eller etter avtale

Informasjon

Kontaktperson
Kommunalsjef Eli Thomassen telefon 45444560
Eli.thomassen@moss.kommune.no

Enhetsleder Elisabet Baade-Mathiesen telefon 41200015
elisabet.baade-mathiesen@moss.kommune.no

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

31. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kommuneoverlege – Moss kommune – Jobbnorge