Spesialiststilling ledig i majestetiske Vesterålen for deg som ønsker å drive avtalepraksis.
 

«I Vesterålen har du alt, fantastisk natur, spennende næringsliv, kultur, og garantert fisk på kroken i en av verdens mest fiskerike regioner. Arbeidshverdagen krydres av pasienter som er svært takknemlig for å komme til en ØNH-spesialist» – Avtalespesialist Erik Zadig

100 % driftsavtale for spesialist i Øre-nese-hals

Vesterålen har fantastiske opplevelser for de som ønsker vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en storslått vestside med storhavet tett på. Det er også gode flyforbindelser fra Vesterålen til ulike destinasjoner innlands.

Vi har ledig en spennende 100 % driftsavtale i Vesterålen lokalisert på Myre, med mulighet for alternativ lokalisering i Vesterålen. Annen hjemmelsstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og oppstart kan skje etter nærmere avtale med nåværende hjemmelshaver.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt Nordlandssykehuset HF.
  Dette særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i
  Rammeavtalen.
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig. I tillegg kommer egenandeler og takster.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

04.01.2021

Sted

Myre

Stilling

100 % driftsavtale for Øre-nese-hals spesialist - Vesterålen

Erik Zadig
Avtalespesialist
+47 909 26 726
ezadig@vkbb.no

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

Helse Nord RHF – Driftsavtale øre-nese-hals