Sykehjemslege

Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege.

Vefsn sykehjem har 86 senger fordelt på 6 avdelinger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er et utviklende og godt kollegialt samarbeid i sykehjemmet, samt gode muligheter for erfaringsutveksling med våre fastleger og andre yrkesgrupper. Vefsn sykehjem ligger i tett tilknytning til Helgelandssykehuset HF, avdeling Mosjøen. Det er et godt samarbeid med sykehuset om diagnostisering og behandling. 

Stillingen har normal arbeidstid 37, 5 t/uke. Det er også mulighet for å delta i kommunal legevaktturnus. 

Arbeids- og ansvarsområde

 • Tilsyn ved korttidsavdelingen, samt Solina som er en avdeling for palliativ behandling, samt andre avdelinger ved akuttbehov.
 • Behandling og tilsyn av pasienter i kommunens 3 ØHD senger
 • Bidra til fagutvikling og kompetanseheving
 • Samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten

Krav til stillingen

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i allmennmedisin, eller lege med ønske om å gjennomføre spesialistutdanning
 • Gjennomført LIS1, jfr. krav i spesialistforskriftens paragraf 18
 • Gode norskkunnskaper
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Interesse, erfaring og kompetanse innenfor kommunehelsetjeneste og geriatri

Personlige egenskaper

 • Evne til godt samarbeid med øvrig helsepersonell
 • Positive holdninger
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 •  Meget gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kommunen vil etter behov legge til rette for kompetanseheving
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe møblert bolig og barnehageplass

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst). Dette er en 2. gangsutlysning.

 

Søknadsfrist:

31.08.2022

Adresse:

Skjervgata 34, 0000 Mosjøen

Vi ønsker oss flere gode kolleger!

Previous
Next

Vefsn kommune

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå.

Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

Vefsn kommune – Sykehjemslege – puls 2