Narvik kommunes største sykehjem blir del av et moderne helsekluster – nå søker de ny leder

Furumoen sykehjem er inne i en spennende utvikling, hvor nytt sykehus og helsehus bygges som nærmeste naboer.

Innovasjon og velferdsteknologi i fokus

Furumoen sykehjem blir nå en viktig del av Narviks nye helsekluster, hvor sykehjemmet knyttes fysisk sammen med både helsehus og sykehus. Som Livsgledehjem har sykehjemmet innført ny velferdsteknologi som trygger både beboere, pårørende og ansatte.

«Jeg så for meg en tyngre start på yrket som sykepleier, men jeg har blitt tatt veldig godt imot her på Furumoen. Jeg gleder meg også til mulighetene for samhandling og utvikling med det nye sykehuset og helsehuset. Under studiene jobbet jeg andre steder, da uten like mye velferdsteknologi som vi bruker her på Furumoen. Teknologien frigjør meg til å fokusere mer på arbeidet mitt – sykepleie. Bevegelsessensorer gjør at jeg ikke behøver bekymre meg for om pasienten ligger på gulvet, til eksempel. Det er betryggende.» Jonas Halland, fersk sykepleier

«Jeg så for meg en tyngre start på yrket som sykepleier, men jeg har blitt tatt veldig godt imot her på Furumoen.» Jonas Halland, fersk sykepleier

Hovedlivsgledeansvarlig, Elin Kuraas Ulriksen, beskriver en hverdag med engasjerte ansatte, hvor fokus er på personsentrert omsorg for sykehjemmets beboere. Nærhet og omsorg er viktige pilarer i det daglige arbeidet, med mål om å gi hver enkelt beboer mest mulig livskvalitet. – Jeg har den fineste jobben jeg kan tenke meg. Furumoen er en institusjon der alt dette er lagt til rette og godt innarbeidet, forteller hun.

Et støttende ledernettverk som trygger

Lederoppgaven som enhetsleder favner 130 årsverk og inntil 111 plasser, fordelt på flere fagfelt. Det er et stort og viktig ansvar. Da er det godt å vite at lederfellesskapet og samarbeidet innen helse i Narvik kommune gir støtte og trygge rammer, samtidig som det utgjør et spennende utviklingsfellesskap.

«Furumoen er et stort og profesjonelt sykehjem, og vi er allerede et stort og godt fagmiljø. Nå trenger vi en toppleder til å lede lederteamet vårt. Vi er en ledergruppe med fire avdelingsledere, alle med bred kompetanse. Ledergruppa vår står fjellstøtt, vi er alle sykepleiere med bred kompetanse og erfaring. Vi gleder oss til å ønske vår nye enhetsleder velkommen.» Marit Henriksen, avdelingsleder

«Furumoen er et stort og profesjonelt sykehjem, og vi er allerede et stort og godt fagmiljø. Nå trenger vi en toppleder til å lede lederteamet vårt.» Marit Henriksen, avdelingsleder

Lederteamet på sykehjemmet favner også funksjonen som assisterende enhetsleder, som gir viktig støtte til enhetsleder. Videre samarbeider sykehjemmet nært med kommunalsjef og andre kommunale enhetsledere, spesialisthelsetjenesten på UNN Narvik og sykepleierutdanningen på UiT Campus Narvik.

«Ledernettverket vårt i Narvik kommune er en trygghet for meg som enhetsleder. Jeg har aldri følt meg alene i jobben. Enhetene har mange flinke og fine medarbeidere, og vi har flere faglige nettverk mellom sykehjemmene, innen alt fra ernæring, medikamenthåndtering, palliasjon, demens og mer.» Jon Ivar Sandnes, enhetsleder, Ellas Minne Bo- og rehabiliteringssenter

En region i stor utvikling, med muligheter for hele familien

Narvik og regionen rundt er farget av optimisme og spennende utvikling på mange fronter. Store selskaper orienterer seg mot Narvik i sin grønne industrisatsing, samtidig som næringer som havbruk, forsvar og reiseliv er i vekst. Det gir store muligheter for å skape ny vekst og nye arbeidsplasser i regionen.

Narvik er et kompakt samfunn i et kontrastfylt landskap, med kort vei fra urbant byliv til fjell og fjord. Her finner du attraksjoner i verdensklasse, samt et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunen gir et godt tilbud innen barnehage og skole, og byr på et uendelig stort utvalg av natur- og fritidsopplevelser. Vi tilbyr også alle nye innbyggere i Narvik gratis barnehageplass og SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.

Narvik er et kompakt samfunn i et kontrastfylt landskap, med kort vei fra urbant byliv til fjell og fjord. Her finner du attraksjoner i verdensklasse, samt et rikt og mangfoldig kulturliv.

Er kanskje du Furumoen sykehjems nye leder?

Narvik kommune – Enhetsleder Furumoen sykehjem