Avdelingsleder Hjemmetjenesten Parken

Forlenget søknadsfrist

I Enhet for hjemmetjenester, avd. Hjemmetjenesten Parken, er det ledig 100 % stilling som avdelingsleder med snarlig tiltredelse. Avdeling hjemmetjenesten Parken har ansvar for 29 omsorgsleiligheter tilknyttet Parken bo- og servicesenter, og det er pr tiden til sammen 16.65 årsverk tilknyttet avdelingen

Ingress

I Enhet for hjemmetjenester, avd. Hjemmetjenesten Parken, er det ledig 100 % stilling som avdelingsleder med snarlig tiltredelse. Avdeling hjemmetjenesten Parken har ansvar for 29 omsorgsleiligheter tilknyttet Parken bo- og servicesenter, og det er pr tiden til sammen 16.65 årsverk tilknyttet avdelingen.

Arbeids- og ansvarsområde

Faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar for avdelingen
Inngår i enhetsleders lederteam, og skal rapportere til enhetsleder om avdelingens situasjon, samt hendelser og utvikling av betydning
Har helhetlig ansvar for at tjenestene som ytes er av god kvalitet i overensstemmelse med lover og forskrifter, og de mål som Vefsn kommune og enheten har satt
Er rollemodell for avdelingen på en slik måte at dette gjenspeiles i avdelingen, hos medarbeidere, tjenestemottakere og i omgivelsene
Har en viktig rolle som pådriver og motivator for endringsarbeid i avdelingen, og er en viktig bidragsyter for god omdømmebygging
Har klart fokus på HMS i avdelingen
Veilede og bistå medarbeidere i det daglige arbeidet og spesielt i komplekse og utfordrende brukersaker
Etablere og motivere til gode samarbeidsrutiner

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som:
Er autorisert sykepleier
Har ledererfaring og/eller utdanning
Har interesse og lyst til å ta på seg lederoppgaver
Er serviceinnstilt og opptatt av resultater
Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
Har godt humør, er ansvarlig, nysgjerrig og engasjert
Er relasjonsskapende og har gode samarbeidsevner
Erfaring fra hjemmetjeneste, samt erfaring og/eller interesse for velferdsteknologi, er en fordel

Du må ha førerkort kl. B

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju
Referanser bes oppgitt i søknaden

Vi tilbyr

Lønn etter avtale

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre
internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå
foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige
stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger
innen helse og oppvekst).

Kontaktpersoner

Elisabeth A Bogfjellmo
Enhetsleder
elisabeth.bogfjellmo@vefsn.kommune.no
40 84 68 89
75 10 15 15
 
Søknadsfrist: 18.08.2021
 
Vefsn kommune – Avdelingsleder Hjemmetjenesten