Vil du bli en del av vårt lederteam? Vi ønsker deg velkommen som kollega i Bjerkvik omsorgsdistrikt.

Avdelingsleder Hjemmesykepleie

Enheten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenester, institusjonen Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter som har 2 langtidsenheter, 2 demensenheter, 2 korttidsplasser, samt en lindrende enhet. I tillegg rommer huset dagsenter, kjøkken og vaskeri. Institusjonen er sertifisert om livsgledehjem. 

Vi søker nå etter avdelingsleder i 100% stilling for hjemmesykepleien. Tjenesten har ca  70 – 80 brukere.  Vi legger vekt på fleksible ansatte og tett samarbeid mellom avdelingene for å optimalisere kvalitet og ressursutnyttelse.

Hovedoppgaver er ledelse av hjemmesykepleien inklusiv hjemmehjelpstjenesten i Bjerkvik.  Avdelingslederen vil ha personalansvar for ca 13 årsverk, skal sikre kvalitet og forsvarlig drift til pasientene etter gjeldende lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer og målsetning.

Avedelingsleder inngår i enhetens lederteam, og må også samarbeide godt med ansatte i enheten for øvrig, samt tildelingskontoret,  kommunens øvrige støtteenheter og UNN.  

Stillingen rapporterer direkte til enhetsleder

Arbeidsoppgaver
 • Daglig drifts- og fagansvar for avdelingen
 • Være pådriver for faglig utvikling og lede fagteam i felles innsats for distriktets brukere
 • Ivareta og utvikle avdelingens HMS-arbeid, kvalitetsarbeid og arbeidsmiljø
 • Påse at personellressursene forvaltes på en måte som ivaretar faglige, menneskelige og økonomiske hensyn, med hovedvekt på et godt arbeidsmiljø og kvalitet
 • Disponere personell i og på tvers av enheten i samarbeid med enhetsleder
 • Sørge for at driften sikres gjennom nok og kvalifisert personell
 • Delta i intervju og utvelgelse av personell i samarbeid med enhetsleder
 • Oppfølging av nyansatte
 • Fraværsoppfølging og medarbeidersamtaler
 • Sørge for at det foreligger godkjente og gode turnuser
 • Følge opp arbeidsavtaler/personalmeldinger
 • Avholde personalmøter/postmøter
 • Samarbeid på tvers med alle ansatte i enheten
 • Samarbeide med øvrige enheter for utvikling av tjenesten i Narvik kommune
Kvalifikasjoner
 • Dokumentert autorisasjon som sykepleier i Norge 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig  (ved utenlandsk bakgrunn kreves bestått norsktest tilsvarende nivå B2)
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Gode IKT-kunnskaper, og interesse for velferdsteknologi og digitale hjelpemidler
 • Videreutdanning i ledelse. Erfaring som leder innen helse og omsorg kan kompensere for videreutdanning.
 • God økonomi- og budsjettforståelse
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Mot til å ta ansvar og ta konsekvenser av avgjørelser
 • Evne til lojalt å følge opp og iverksette ulike tiltak
 • Kvalitet og serviceorientert
 • Interesse og engasjement for utvikling av en bedre eldreomsorg
 • Evne til å motivere og håndtere utfordringer og uforutsigbarhet i arbeidshverdagen
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Arbeide for å fremme trivsel og samarbeid mellom kollegaer, pårørende og brukere.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode lederegenskaper
 • Vilje til nytenkning og evne til å gjennomføre gode endringsprosesser
 • Raus og ydmyk
 • Muntlig og skriftlig formidlingsevne vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det legges stor vekt på intervju i tilsettingsprosessen
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og positive medarbeidere 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer 
 • Gode rutiner for trygging av nyansatte
 • Mulighet for egenutvikling gjennom kurs, internundervisning og videreutdanning
 • Mulighet er for å delta i flere etablerte fagteam innen ulike fagområder
 • Bedriftshelsetjeneste
 • 6 måneders prøvetid
 • Søkere som kommer til intervju bes oppgi 2 referanser

Søknadsfrist

18.02.2021

Arbeidssted

Narvik

Stilling

Avdelingsleder Hjemmesykepleie

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Jon Ivar Sandnes
Enhetsleder
 76 91 31 30
 jon.ivar.sandnes@narvik.kommune.no

Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027. 

Narvik kommune – Avdelingsleder Hjemmesykepleie