Har du høy kompetanse innen økonomistyring i kommunal sektor?

Økonomisjef

Har du høy kompetanse innen økonomistyring i kommunal sektor?

Vi har ledig 100 % fast stilling som økonomisjef – en stilling som gir deg  mulighet til å bruke dine faglige og personlige kompetanser til det beste for kommunen vår!

Som økonomisjef skal du lede Enhet økonomi. Enheten består av 23 medarbeidere og er organisert med en underliggende regnskapsavdeling med ansvar for regnskap, fakturering og innfordring.

Økonomisjefen med økonomirådgivere/controllere arbeider strategisk og operativt innen områdene økonomiplan, økonomiske analyser, budsjettering, styring og oppfølging.

Enheten er også ansvarlig for drift og utvikling av kommunens økonomisystem.

Viktige oppgaver for avdelingen er koordinering og utarbeidelse av handlingsprogram, investeringsplan, årsrapport, månedlige rapporteringer, tertialrapporter, finansforvaltning og politiske saker.

Enhet økonomi har en utstrakt samhandling mellom øvrige stabs- støttefunksjoner og kommunale foretak. Stillingen økonomisjef rapporterer til direktør organisasjon.

Ansvarsområder

 • kommunens styringsdokumenter, handlingsprogram, budsjettering og rapportering
 • koordinering av økonomiprosesser for kommunedirektøren og videreutvikle økonomiprosesser, herunder være sparringspartner, pådriver og utfordrer
 • sikre økonomiske vurderinger inn i viktige beslutninger og kvalitetssikring av økonomidokumenter og prosesser
 • sikre korrekt og relevant økonomisk styringsinformasjon til kommunedirektøren og direktørene
 • økonomisk rådgiver for øvrige ledere
 • bidra til å utvikle relevante nøkkeltall og økonomiske analyser
 • ha oversikt over og følge investeringer
 • kommunens finansforvaltning
 • kommunens regnskap, fakturering og innfordring, herunder årsregnskap
 • eiendomsskatt

Arbeidstid
Dagtid

Arbeidssted
Adresse er p.t. Moss rådhus. Rådhuset ligger i sentrum av byen, i gangavstand fra både Moss togstasjon og Moss-Horten ferjen.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på masternivå innen økonomi. (utdanning på bachelornivå kan kompensere for utdanningskravet forutsatt relevant erfaring)
 • relevant erfaring med strategiske og operative oppgaver innen økonomistyring og analysearbeid innenfor kommunal sektor
 • ledelseserfaring
 • kunnskap om politiske prosesser og forståelse for skjæringspunktet politikk/administrasjon
 • kjennskap til lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • gode kunnskaper i økonomisystem, Excel og Word
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen, blant annet hva angår:

 • god helhets- og rolleforståelse
 • relasjonsorientert med evne til å samhandle og involvere
 • utviklingsorientert med evne til delegering, ansvarliggjøring og motivering
 • analytisk og strategisk med god formidlingsevne

Organisering

Enhet økonomi inngår i stab organisasjon. Stab organisasjon består av økonomi, kommunikasjon, HR, IT, kommuneadvokaten, anskaffelser, frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og renhold.

Staben skal i organisasjonen, på vegne av – eller sammen med – ledelsen, ivareta oppgaver som styring, saksforberedelser, utvikling, planlegging, koordinering, analyse, rådgivning, rapportering og medvirkning/medbestemmelse.

Hos oss får du:

 • Godt fagmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Offentlige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Informasjon

Kontaktperson
Direktør organisasjon Are Hammervold Solvang, mobil 90822233. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår i stillingskode 9450. Lønn etter avtale.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

24. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Moss rådhus

Økonomisjef – Moss kommune – Jobbnorge ID206074