Vi er i vekst og søker flere Miljøterapeuter

Miljøterapeut

Om stillingen

Vi søkere etter flere dyktige medarbeidere som har engasjement, kunnskap, trygghet og handlekraft. Å skape et godt liv er vår visjon. Den er styrende for vårt miljøarbeid og for at tilbudet vårt er individuelt tilpasset.

 • Fleksibel turnus i boliger i Oslo, Son og Spikkestad.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.
 • Sikre at brukerne får nødvendig hjelp og kvalitativt gode tjenester i henhold til gjeldende lover, avtaler, forskrifter og retningslinjer.
 • Hjelpe brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, måltider, innkjøp og bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Noen av oppgavene kan være for eksempel stell og å ta vare på personlig hygiene.
 • Forebyggende helse: alt fra smitteverntiltak til kosthold og fysisk aktivitet.
 • Administrativt arbeid som rapportskriving og journalføring.
 • Følge brukerens tiltaksplan, handlingsplan.
 • Utføre gjøremål på boligen: eks: matlaging, rydding, vasking og hagearbeid.
 • Praktiske gjøremål og andre delegerte oppgaver fra leder.

Omsorgspartner gir individuelt tilrettelagte avlastning- og heldøgnsomsorgstjenester i bolig for personer med:

 • utviklingshemming
 • autisme
 • atferdsproblematikk
 • psykiske lidelser
 • ROP – Rus og psykiatri
 • multifunksjonshemming
 • somatiske lidelser

Kompetansekrav

 • Bachelor grad innen helse (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevern, ergoterapeut, lærer med pedagogikk)
 • Relevant praksis og erfarin fra brukergruppen
 • Gode resultater og referanser fra tidligere stillinger
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Meningsfylt og givende arbeid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Tilpasset arbeidstidsordninger. Mulighet for hele eller reduserte stillinger
 • Kurs, veiledning og trainee ordning
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Meget gode pensjon og forsikrings ordninger
 • Godt arbeidsmiljø med frihet og et stort ansvar
 • Jobbe i en organisasjon med stort fokus på kunnskap, fleksibilitet, trygghet og glede.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte HR & Organisasjonsleder Silje Løken på email silje.loken@omsorgspartner.no eller tlf. 92051858.

Send din søknad og CV via denne siden.

Søknad registreres via link på denne siden.

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220  hverdager mellom kl 08.00-16.00, eller send en e-post. 

Om oss

Omsorgspartner AS er en privat aktør innen helse og omsorgssektoren. Vi er lokalisert på sentrale Østlandet, med boliger i Oslo, Viken og Vestfold. Hovedadministrasjonen har beliggenhet i Røyken, i Asker kommune. I 2020 vil vi gi 95 beboere heldøgns omsorg og/eller avlastning, fordelt på 23 avdelinger. Vi er om lag 600 kollegaer, og omsetter for 335 millioner kr.


Verdigrunnlaget preger måten vi møter våre beboere, pårørende, oppdragsgivere og kollegaer på. Vi har stor tro på den enkelte medarbeiders bidrag til å skape, og å gi god omsorg. Vår kunnskap og fleksibilitet gir en trygghet og glede i et godt liv.

Søknadsfrist

Løpende

Arbeidsgiver

Kommune

Asker, Oslo

Omfang

Heltid (3 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Viken

Miljøterapeut – Omsorgspartner – JobbnorgeID205052