Fast stilling ved Yttrabekken ungdomssenter

Miljøterapeut/Spesialutdannet miljøterapeut 100 % stilling

Om stillingen

Ved Yttrabekken Ungdomssenter er det ledig en 100 % stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut. Stillingen inngår i turnus med arbeid p.t. hver fjerde helg. Arbeidstiden er fordelt på henholdsvis dagvakter og kveldsvakter. På grunn av personalets sammensetning, oppfordres menn til å søke.

Hva vil arbeidsdagen bestå av?

 • Målrettet miljøterapi med ungdommer som bor i institusjonen
 • Rapportering og dokumentering
 • Være trygge, tydelig og forståelsesfulle voksne, som ivareter ungdommene med god omsorg.
 • Praktiske gjøremål for å ivareta den daglig driften.

Hvilken bakgrunn har du?

 • For miljøterapeut – må ha minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor som barnevernspedagog, sosionom, eller annen relevant høyskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng.
 • For spesialtutdannet miljøterapeut – må man i tillegg ha relevant klientrettet videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng
 • Du må ha kunnskap og forståelse av miljøterapi.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Relevant yrkeserfaring er en fordel.
 • Det kreves alminnelig god helse, da arbeid med barn og unge kan være/er psykisk og fysisk krevende.
 • Må ha Førerkort klasse B.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • kan være en trygg og stødig omsorgsperson, som evner å sette grenser på en respektfull måte
 • har evne til å jobbe strukturert, samt være fleksibel
 • har evne til å jobbe selvstendig, samt i team med andre
 • har evne til å etablere gode relasjoner, vise engasjement, initiativ og interesse for ungdommene og deres familier
 • kan opptre rolig, men bestemt, i utfordrende grensesettingssituasjoner. Tåle å stå i konflikter, og samtidig vise empati, forståelse og omsorg
 • kan bidra med kontinuitet som er en viktig forutsetning for god behandling av en sårbar målgruppe

Personlig egenskaper tillegges betydelig vekt.

Hva får du hos oss?

 • Godt arbeidsmiljø. 
 • Variert arbeidshverdag og gode muiligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Kontinuerlig opplæring og veiledning.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut i lønnsramme 15, alt. 8-11, med lønn p.t. fra kr 425 600 – 543 500 pr. år  (ltr 45 -60). Stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut i lønnsramme 18, alt. 8-11, med lønn p.t. fra kr 468 300 – 583 500 pr. år (ltr 51 – 64). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. I tilllegg kommer turnustillegg etter statens regulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker?

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulikekompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. 
 • Stillingen er for tiden lagt til Yttrabekken ungdomssenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Det må oppgis to referanser av overordnet og nyere dato.
 • 6 måneder prøvetid.

Kontaktinformasjon

 • Bjørn-Ivar Helland, leder – telefon 466 15 405
 • Howar Johnsen, avd.leder – telefon 484 33 515

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter Nordland, Troms og Finnmark, med totalt ca. 700 ansatte

Yttrabekken ungdomssenter er en barnevernsinstitusjon i Mo i Rana med plass til 5 ungdommer i alderen 13 – 18 år. Vi er en institusjon med lang erfaring og et kollegiale med høy faglig kompentanse. Det vil legges tilrette for opplæring i blant annet grunnleggende miljøterapi, DBT(dialektisk atferdsterapi), trygghet og sikkerhet. 

Søknadsfrist

12. september 2021

Kommune

Rana

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mo i Rana

Miljøterapeut/Spesialutdannet miljøterapeut 100 % stilling – Bufetat – Jobbnorge – ID 209907