Vi trenger

Ferievikarer til Helse og omsorg

VI TRENGER FERIEVIKARER PÅ FØLGENDE ENHETER:

Enhet for Hjemmetjeneste:
Tilbyr tjeneste til eldre og funksjonshemmede og består av lag, 1, 2 og 3. samt Sjøgata.
Ta kontakt med Avdelingsleder Eirin Edvardsen for nærmere informasjon. Mob: 952 64 360

Enhet for Institusjon:
Består av fem avdelinger med hhv. vanlig pleie, skjerming, demenspleie og korttidsopphold.
Ta kontakt med Avdelingsleder Siv Pareli for nærmere informasjon. Mob: 402 39 215

Enhet for Miljøtjeneste:
Består av 9 avdelinger og tilbyr miljøarbeid til personer i alle aldre.
Ta kontakt med Rådgiver Hege Løkken for nærmere informasjon. Tlf: 76 10 95 84 / 952 64 333

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid
 • Dokumentasjon
 • Avdelingene har turnusordninger

Kvalifikasjoner:

Sykepleiere, vernepleiere, andre med 3. årig helse og sosialfaglig utdanning, miljøarbeidere, fagarbeidere. 

Studenter og assistenter.
Søkere til hjemmetjenesten og store deler av miljøtjenesten må ha førerkort klasse B.

Søkere med autorisasjon som helsefagarbeider eller lignende vil bli foretrukket, men personer med lang praksis
kombinert med annen utdanning kan tilsettes i stillingen.

Søkere med autorisasjon som helsefagarbeider eller lignende vil bli foretrukket, men personer med lang praksis/annen bakgrunn kan også bli vurdert til stillingen.

Det legges stor vekt på egnethet

Egenskaper:

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet
 • Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Det er ikke mulig for oss å sette opp friperioder etter at turnus er satt opp. Vi håper derfor du tenker igjennom dine  ønsker før du søker, og at du ønsker å jobbe minimum 4 uker i perioden 21.6 -15.8.2021.
Oppgi i søknaden prioriterte ønsker om arbeidssted.

Søkere må være fylt 18 år.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

28.03.2021

Arbeidssted

Sortland

Stilling

Ferievikarer

Stillingstype

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Kontaktinfo

Sortland kommune 

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv og en befolkning i vekst. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.

Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no eller ta kontakt med oss.

Sortland kommune – Ferievikarer til Helse og omsorg