Lærlinger

Vefsn kommune har ledig lærlingeplasser innen helsefag og idrettsanleggfaget, hennholdsvis 6 plasser innen helsefag og 1 plass innen idrettsanleggfaget. Vi oppfordrer søkere fra andre fagfelt også til å søke, da det kan bli flere plasser ledig. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. Det bes om at oversikt over fravær samt karakterutskrift fra videregående utdanning tas med til ett eventuelt intervju.

Fagområde
Vi har 7 ledige lærlingeplasser:

  • 6 innen helsefag
  • 1 innen idretsanleggfag

Krav til stillingen
Må ha gjennomført VG-1 og VG-2, eller ha tilsvarende kompetanse.

Vi vil legge vekt på personlige egenskaper som:

  • Engasjement
  • Serviceinnstilling
  • Gode samarbeidsevner

Lønnsvilkår

Lønn iht. gjeldende lover, regler og avtaleverk.

Vi tilbyr

  • God oppfølging og veiledning gjennom hele lærlingetiden
  • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Muligheter for hospitering innenfor flere fagområder

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre
internettsider: www.vefsn.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til ett eventuelt intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå
foran eksterne søkere.

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige
stillinger.

Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger
innen helse og oppvekst).

Kontaktpersoner

Marius Fjellheim
Fagleder
481 46 261 / 75 10 11 85
 
Aud Juliussen
Rådgiver
Søknadsfrist: 28.03.21
Selskap: Vefsn kommune
Stilling: Lærlinger
Stillingstype: Fast dagtid
 
 
Vefsn kommune – Lærlinger