Rådgiver oppvekst

Kommunedirektørens stab

Ved kommunedirektørens stabsenhet er det ledig hel stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver, med tilleggsoppgaver knyttet til politisk møtesekretariat. Stillingen rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • utviklings- og kvalitetsarbeid
 • rådgivning/veiledning i skole- og barnehagefaglige spørsmål
 • saksbehandling, planlegging og rapportering
 • dialog og samhandling innenfor oppvekstområdet
 • møtesekretærarbeid for folkevalgte organer 

Organisasjonsmessige endringer må påregnes over tid.  

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere, skolefaglig utdanning
 • ønskelig med kompetanse/erfaring i skoleutvikling eller skoleledelse
 • relevant IKT-kompetanse
 • god skriftlig  og muntlig fremstillingsevne  
 • ønskelig med kompetanse/erfaring i
 • statistisk analysearbeid
 • kjennskap til aktuell lovgivning og offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper

 • god arbeidskapasitet
 • evner å arbeide både selvstendig og i team
 • god i kommunikasjon og relasjonsbygging, og gode samarbeidsevner 
 • initiativrik  
 • strukturert 

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn etter avtale
 • god pensjons- og forsikringsordning  

Annet 

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven (§25) kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste når søker selv ber om det.  Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse.  Hvis begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.  

Søknadsfrist: 22.11.2020
 

Kontaktpersoner:

 • Per Gunnar Johnsen, Kommunedirektør, tlf. 900 13 649 / e-post per.gunnar.johnsen@lodingen.kommune.no
 • Arne Mæhre, Ass. kommunedirektør, tlf. 909 39 711 / e-post arne.mahre@lodingen.kommune.no

Regnskapsmedarbeider

Økonomiseksjonen

Lødingen kommune har ledig 100% stilling som regnskapsmedarbeider i økonomiseksjonen i avdeling Stab og støtte. Økonomiseksjonen består i dag av 4,5 årsverk. Stillingen rapporterer til fagleder økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av inngående faktura
 • Hovedboksbilag
 • Avstemming og kontroll
 • Periodiske oppgjør
 • Fakturering av kommunale krav
 • Føring av særregnskap
 • Andre oppgaver som faller naturlig innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi/regnskap
 • Kjennskap til og erfaring med VISMA regnskapssystem
 • Gode IT kunnskaper
 • Kjennskap til kommunaløkonomi og regnskap

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Selvstendig og initiativrik
 • Endringsvillig og utviklingsorientert
 • Godt humør og stå-på-vilje

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i et tidvis hektisk miljø.
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons, låne-og forsikringsordninger i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid

Annet

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven (§25) kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste når søker selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Hvis begrunnelsen for fritak er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist: 22.11.2020

Kontaktperson:

 • John Sørhaug, Fagleder Økonomi, tlf. 416 12 560 / e-post john.sorhaug@lodingen.kommune.no

Assisterende avdelingsleder

Hjemmebaserte tjenester

Stillingen er nyopprettet og tilpasset ny organisasjonsstruktur. Arbeidsområde er hjemmebaserte tjenester innenfor kommunens pleie- og omsorgssektor. Stillingen rapporterer og er underlagt avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester.

Hjemmebaserte tjenester har oppgaver relatert til hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Totalt ca. 100 tjenestemottakere ivaretas av ei personalgruppe på 30 årsverk.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene spenner vidt innenfor personal, økonomi, fag og drift. Sammen med avdelingsleder skal du planlegge, organisere og lede arbeidet på en måte som sikrer god kvalitet i tjenesten i tråd med gjeldende regelverk, kommunale vedtak og målsettinger. Kun dagarbeidstid. I avdelingsleders fravær vil du gå inn som stedfortreder på full tid.

Kvalifikasjoner
Vi søker en person med helsefaglig bakgrunn, gjerne på høyskolenivå. Annen utdanningsbakgrunn kan være aktuelt i kombinasjon med relevant erfaring.

Vi ser etter en kandidat med gode lederegenskaper, som mestrer IKT-verktøy, har god økonomiforståelse og som behersker godt norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Du må være tydelig og god i kommunikasjon og relasjonsbygging. Gode samarbeidsegenskaper. Evne å skape engasjement og være en positiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø. Du må trives med travle dager og vekslende arbeidsinnhold og håndtere en arbeidshverdag som tidvis kan være krevende.

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn etter avtale
 • god pensjons- og forsikringsordning

Annet

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven (§25) kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste når søker selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Hvis begrunnelsen for fritak er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist: 22.11.2020

Kontaktperson:

 • Vibeke Strøm-Fosse, Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, tlf. 476 86 364

Assisterende avdelingsleder

Miljøtjenesten


Stillingen er nyopprettet og tilpasset ny organisasjonsstruktur. Arbeidsområde er hjemmebaserte tjenester knyttet til miljøtjenesten. Stillingen rapporterer og er underlagt avdelingsleder for miljøtjenesten.

Miljøtjenesten har 13 brukere og ei personalgruppe på 36 årsverk som er bredt faglig sammensatt.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene spenner vidt innenfor personal, økonomi, fag og drift. Sammen med avdelingsleder skal du planlegge, organisere og lede arbeidet på en måte som sikrer god kvalitet i tjenesten i tråd med gjeldende regelverk, kommunale vedtak og målsettinger. Kun dagarbeidstid. I avdelingsleders fravær vil du gå inn som stedfortreder på full tid.

Kvalifikasjoner
Vi søker en person med helsefaglig bakgrunn, gjerne på høyskolenivå. Annen utdanningsbakgrunn kan være aktuelt i kombinasjon med relevant erfaring.

Vi ser etter en kandidat med gode lederegenskaper, som mestrer IKT-verktøy, har god økonomiforståelse og som behersker godt norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Du må være tydelig og god i kommunikasjon og relasjonsbygging. Gode samarbeidsegenskaper. Evne å skape engasjement og være en positiv bidragsyter for et godt arbeidsmiljø. Du må trives med travle dager og vekslende arbeidsinnhold og håndtere en arbeidshverdag som tidvis kan være krevende.

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn etter avtale
 • god pensjons- og forsikringsordning

Annet

Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven (§25) kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste når søker selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Hvis begrunnelsen for fritak er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist: 22.11.2020

Kontaktperson:

 • Vibeke Strøm-Fosse, Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, tlf. 476 86 364
Lødingen kommune – Fire stillinger