Vedlikehold og rehabiliteringsarbeidere

Gildeskål kommune er en kommune i sterk utvikling og vekst med mange utbyggingsprosjekter og rehabilitering av tekniske anlegg. Virksomhetsområdet Teknisk drift har nå ledige stillinger innen vedlikehold og rehabiliteringsarbeider.

Teknisk er en forvaltningsenhet direkte underlagt rådmannen, med oppgaver innen forvaltning og drift av kommunens tekniske infrastruktur og eiendom, utbygging, veg, vann og avløp, oppmåling, landbruk, viltforvaltning, natur- og miljøforvaltning, planarbeid, byggesaksbehandling og annen lovforvaltning jf. f.eks. konsesjonsloven, havne- og farvannsloven m.fl.

Vedlikehold og rehabiliteringsarbeidere – teknisk drift
Ved teknisk drift er det ledig inntil tre 100 % midlertidige 4- årige prosjektstillinger innen vedlikehold og rehabiliteringsarbeider.

Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no, inklusiv vitnemål på engelsk eller norsk.  Tiltredelse etter avtale.
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest, jfr. Opplæringslova og barnehagelova ved opphold i områder for skole og barnehager.

Søknad
Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30. august 2020.
All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.
 
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden. 
 
Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.

Søknadsfrist

30.08.2020

Stilling

Vedlikehold og rehabiliteringsarbeidere

Stillingstype

Prosjektstillinger

Kontaktinfo

John Olaf Johansen
Kommunalsjef
 994 14 491
 
Kjell-Harry Skjelstad
Konstituert virksomhetsleder
 466 44 670
Arbeidsoppgaver
Rehabilitering og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, formålsbygg og utleieenheter.
 
Kvalifikasjoner
 • Utdanning og fagbrev innen tømrerfaget. Utdanning innen andre håndverksfag og byggdrift kan også være aktuell.
 • Bør ha førerkort klasse B og BE
 • Må beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der medarbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement 
Gildeskål kommune – Vedlikehold og rehabiliteringsarbeidere