Er du vår nye medarbeider?

Drift og utbyggingstjenesten VA har ledig stilling som prosjektkoordinator

Er du vår nye medarbeider?
Vi har for snarest mulig tiltredelse ledig 100 % stilling som prosjektkoordinator innen fagområdet vann og avløp i Drift- og utbygginstjenesten, og ønsker deg med i vårt team.

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør med eksamen fra universitet/høgskole innen fagområdet Vann & Miljøteknikk, prosjektledelse og/eller anleggsteknikk. Annen relevant utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert. Det kreves relevant arbeidserfaring innen prosjektledelse, plan- og prosjektarbeid.

Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, være selvstendig og løsningsorientert overfor interne- og eksterne samarbeidspartnere.
Du må ha inngående kunnskap og erfaring med anskaffelsesprosesser og de ulike gjennomføringsfaser. I tillegg må du ha erfaring med utredning innen fagområdet. Erfaring fra byggeledelse er også en fordel.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt i rekrutteringsfasen.

Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av UDIR.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale i forbindelse med jobbintervju eller annet særskilt møte.

Dine arbeidsoppgaver:
Arbeidet vil være innenfor hele VA-tjenestens virkeområde, spesifikt innen prosjektadministrasjon og prosjektstyring for nyanlegg og saneringsanlegg. Din oppgave vil være å drive prosjektstyring i alle prosjektfaser – fra planfase til ferdigstillelse. I tillegg vil oppgaver med å ivareta og koordinere planarbeid innen overordna planprosesser inngå i stillingen.

Litt om oss:
Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift av områdene:

 • vann og avløp
 • renovasjon
 • kommunale veg- og trafikkanlegg
 • kommunale park- og idrettsanlegg
 • kommunal parkeringsområde

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene er driftsbudsjett på ca. kr. 250 mill.
Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi ca 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange interessante og svært viktige samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

I Harstad kommune får du:

 • Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser mv
 • Gode arbeidsforhold og gode kollegaer
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Lønn etter avtale

Annen informasjon:
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Søknadsfrist: 18.10.2020

Kontaktpersoner
Svein Arne Johansen
Enhetsleder
Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no
913 06 210

Elin Merethe Nikolaisen
Avdelingsleder
Elin.Nikolaisen@harstad.kommune.no
909 52 002

Selskap: Harstad kommune
Stilling: Ingeniør
Stillingstype: Fast ansatt dagtid
Lokasjon: Drifts- og utbyggingstjenesten

Drift- og utbyggingstjenesten ledig stilling som ingeniør veg og trafikk

Er du vår nye medarbeider?
Vi har for snarest mulig tiltredelse ledig 100 % stilling som ingeniør innen fagområdet veg og trafikk, og ønsker deg med i vårt team.

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør med eksamen fra høgskole/universitet innen fagområdet veg og trafikk og/eller anleggsteknikk. Annen relevant utdanningsbakgrunn vil bli vurdert. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring særlig innen plan- og prosjektarbeid.

Vi ønsker at du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og er serviceorientert både overfor publikum og aktuelle samarbeidspartnere. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt i rekrutteringsprosessen.

For deg som ikke har norsk som morsmål må du vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan gjøres enten ved å levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale under vår vurdering av søknaden.

Dine arbeidsoppgaver:
Innen fagområdet veg og trafikk har vi mange interessante og utfordrende oppgaver innen både planlegging og saksbehandling, samt drift og vedlikehold. Hovedoppgavene vil være innen planlegging og saksbehandling, men det vil også bestå av driftsrelaterte oppgaver. Det vil også være nært samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen, samt med kommunens arealplanavdeling.

Det vil i stillingen også inngå utøvelse av kommunal vegmyndighet.

Litt om oss:
Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen fagområdene:

 • Vann og avløp
 • Renovasjon
 • Kommunale veg- og trafikkanlegg
 • Kommunale park- og idrettsanlegg
 • Kommunal parkeringsordning

Drift og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr. 250 mill.
Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange viktige og interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

I Harstad kommune får du:

 • Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser, e-læring mv.
 • Gode arbeidsforhold og gode kolleger.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Lønn etter avtale.

Annen informasjon:
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Søknadsfrist: 18.10.2020

Kontaktpersoner

Øyvind Andre Markussen
Fagkoordinator – Veg & Trafikk
oyvind.markussen@harstad.kommune.no
957 58 009

Svein Arne Johansen
Enhetsleder
Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no
913 06 210

Selskap: Harstad kommune
Stilling: Ingeniør
Stillingstype: Fast ansatt dagtid
Lokasjon: Drifts- og utbyggingstjenesten

Harstad kommune – Prosjektkoordinator og ingeniør