Avdelingsleder kommunalteknikk

Øksnes kommune har fra januar 2021 ledig stilling som avdelingsleder for driftsavdelingen – kommunalteknikk. Avdelingen har 5 ansatte i tillegg til avdelingsleder, og rapporterer til kommunalsjef for teknisk. Avdelingen har ansvar for vei, vann og avløp i Øksnes kommune.

Arbeidsoppgaver

Jobben vil i hovedsak bestå av følgende oppgaver:

 • Daglig ledelse av driftsavdelingen
 • Personalansvar for avdelingens 5 ansatte
 • Relevant saksbehandling innenfor vei, vann og avløp, samt andre fagområder innenfor kommunen.
 • Overordnet ansvar for gjennomføring, økonomi og fremdrift for prosjekter innen for avdelingen, herunder også gjennomføre mindre prosjekter på egenhånd
 • Overordnet ansvar for offentlige anskaffelser innenfor avdelingen, samt gjennomføre anskaffelser selv. Herunder utarbeide konkurransegrunnlag.
 • Oppfølging av kontraktører på vinter og sommerdrift av kommunale veier

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Er ingeniør eller sivilingeniør
 • Har erfaring fra fagområdene vei, vann og avløp, det vil bli vektlagt
 • Har erfaring med ledelse
 • Har erfaring med offentlige anskaffelser
 • Har erfaring fra kommunal saksbehandling
 • Har erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne – Norsk språk

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person som :

 • Er samlende og kan bygge team
 • Samarbeider godt med alle
 • Får ut det beste potensialet i sine medarbeidere
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Liker en hektisk hverdag og mange varierte oppgaver
 • Er løsningsorientert
 • Har evne til å innrette seg etter fattede beslutninger og vedtatte rammer
 • Er engasjert og innovativ
 • Ser muligheter i oppgaver og personell
 • Liker samspill og jobbe i en helhetlig organisasjon
 • Har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

22.02.2021

Stilling

Avdelingsleder kommunalteknikk

Stillingstype

Fast heltid

Kontaktinfo

Bengt Stian Nilsen
Kommunalsjef
 951 70 945
Øksnes kommune – Avdelingsleder kommunalteknikk