Ved Institutt for bygg- og miljøteknikk er det ledig stilling som

Laboratorieleder

This is NTNU

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som laboratorieleder, med oppgaver innen koordinering og oppfølging av instituttets samlede lab-virksomhet.

Du vil få spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver innen laboratoriearbeid. Du vil ha lederansvar og delegert personalansvar for en gruppe på 14 medarbeidere som arbeider ved instituttets ulike laboratorier og verksteder. Som laboratorieleder vil du være en del av instituttets ledergruppe og rapporterer til instituttleder.

Institutt for bygg- og miljøteknikk er et tyngdepunkt i utdanning og forskningen innen fagområder bygg, anlegg, vann og transport.

Felt- og laboratoriefasilitetene, verksteder utgjør en viktig del av infrastrukturen ved instituttet. Forskning og undervisning på instituttets mange fagfelt krever ulike laboratorier for undervisning/studentarbeider, tester, forsøk og analyse av vidt forskjellige materialer, teknikker og metoder. Instituttets godt utstyrte laboratorier benyttes av våre bachelor- og masterstudenter, stipendiater og vitenskapelige ansatte aktivt. Vi utfører oppdrag for andre institutt og eksterne kunder.

Stillingen er direkte knyttet til NTNUs hovedprofil, med et sterkt fokus på bærekraft og nyskaping. Les mer på https://www.ntnu.no/ibm

Arbeidsoppgaver

 • lede laboratorier og verksteder ved instituttet
 • utvikle en langsiktig laboratoriestrategi for instituttet
 • utvikle rutiner slik at arbeidet utføres i.h.t. kravene til helse, miljø og sikkerhet
 • innføre gode, standardiserte laboratorierutiner på tvers av ulike lokasjoner
 • delegert personalansvar for teknisk ansatte
 • følge opp økonomi og leiestedsmodell i de ulike laboratoriene/verkstedene
 • delta i ulike fora knyttet til drift og utvikling av laboratorie- og verkstedpraksis på fakultetsnivå og i eksterne infrastrukturprogrammer
 • prosjektledelse og samarbeid med eksterne oppdragsgivere

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå innen ingeniørvitenskap med kunnskap innen bygg, infrastruktur og vann
 • ledererfaring innen teknisk drift
 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra HMS arbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • god økonomiforståelse
 • erfaring med laboratorie-verkstedarbeid innenfor minst ett av instituttets fagområder

Personlige egenskaper

 • har god forretningsforståelse, er strategisk og kan prioritere
 • er serviceinnstilt, tilgjengelig og løsningsorientert
 • er en planlegger og problemløser
 • er tydelig, lyttende og ærlig i din formidling
 • relasjonsbygger

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

 

Vi tilbyr

 

Lønn og vilkår

I stillingen som senioringeniør kode 1181 vil du normalt lønnes fra brutto kr 650 000 – 800 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med – fjern det som ikke passer):

 • CV, attester og vitnemål
 • stilling, navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Vikas Thakur, tlf. 41295717, e-post vikas.thakur@ntnu.no eller til nestleder Olav Torp, tlf. 93422673, epost olav.torp@ntun.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-156/21

 Søknadsfrist: 22.08.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Vi forsker og underviser innenfor områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, vann- og avløpsteknikk og vassbygging. Våre kandidater blir arbeidstakere — i både offentlig og privat sektor — som tenker bærekraftig og har konkurransedyktige kunnskaper og ferdigheter.  Institutt for bygg- og miljøteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Søknadsfrist

22. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

Laboratorieleder – NTNU – Jobbnorge ID 208194