Det er ledig 100 % fast stilling som byggesaksbehandler i enhet for plan og miljø.

Byggesaksavdelingen består i dag av fagkoordinator og 2 saksbehandlere. Sortland kommune er et attraktivt
lokalsamfunn i stadig utvikling, noe som gir et høyt aktivitetsnivå for byggesaksavdelingen.
Arbeidet ved avdelingen består av mange spennende oppgaver og er organisert i enhet med avdelingene geodata,
plan og naturforvaltning. Dette gir god mulighet for vekst og faglig utvikling sammen med interne og eksterne
samarbeidsparter.

Byggesaksbehandler - 100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver og mulige ansvarsområder

 • saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • utføre tilsyn og veiledning
 • matrikkelføring
 • andre utviklingsarbeider innenfor kommunen

Dette innebærer kontakt med private og profesjonelle utbyggere, og en viktig oppgave vil være veiledning og dialog for å
sikre gode saksprosesser.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå bachelor eller master
 • har kunnskap og erfaring i bruk av relevant lovverk med tilhørende forskrifter
 • har gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig
 • har evne til nytenkning, og er serviceinnstilt
 • har vilje til å initiere gode samarbeidsrelasjoner og bidrar til gjensidig kompetanse- og erfaringsdeling.
 • det er ønskelig med erfaring fra bruk av digitale geodata
 • førerkort klasse B

Relevant sterk og allsidig praksis kan kompensere for utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i
virksomheten.

Krav til språkkunnskaper

Må ha svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi kan tilby deg

 • en utfordrende og spennende stilling med mange utviklingsmuligheter i et positivt, hyggelig og hektisk miljø
 • en arbeidsplass med fokus på “frisknærvær”
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • gunstig pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen
i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

13.12.2020

Utlyst

17.11.2020

Stilling

Ingeniør

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Beate Stellander
Enhetsleder Plan og miljø
beate.stellander@sortland.kommune.no
952 64 482
 

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kulturskole har omtrent 250 elever og 15 ansatte. Skolen holder til i nye tilrettelagte lokaler i Kulturfabrikken på Sortland. Undervisningen blir gitt alle ukedager. Elevene er barn og ungdom, på alle nivåer.

Kulturskolen samarbeider også tett med Sortland videregående skole, MDD-linja og grunnskolene i kommunen, og vi er på utkikk etter lærere som er interessert i å være med på å videreutvikle et slikt samarbeid.
Gjennom Sortland kammermusikkserie har den ansatte anledning til å medvirke som utøvende musiker.

For å bli bedre kjent med les mer her: www.sortlandkulturskole.no

Sortland kommune – Byggesaksbehandler 100 % fast stilling