Viktig lederjobb på dagtid. Familie, venner og magiske naturopplevelser på fritida. Frister reduksjon av studielån, lavere skatt og full barnehagedekning?

Grip muligheten, se mot nord!

Teknisk leder

Gamvik – Norges mest attraktive utkantkommune

Du finner oss på toppen av Norge – et varmt, trygt og inkluderende samfunn, i omgivelser som tar pusten fra deg. Her finner du utallige fiskevann og flere av Norges beste fiskeelver.

Om du vil utforske så kommer naturopplevelsene som perler på en snor! Ski- eller snøscooter-tur under nordlyset om vinteren, fot- eller båt-tur under midnattssola om sommeren – her er det lyst hele natta 6 måneder i året. 

Se noen av våre naturperler:

For å komme hit kan du reise til lands, til vanns, og i lufta med. Og vi kan ellers by på både mat og drikke, selskapsliv og tak over hodet. 

Vi hjelper deg med bolig og kan tilby gratis husleie de første seks månedene. Hvis du bor i Finnmark kan du få slettet opp til 25 000,- av studielånet per år, grunnskolelærere ytterligere 20 000,-. Vi betaler også lavere skatt, som gir mer penger i banken til nye drømmer.

Vi har gode fritidstilbud til store og små, og skoler, idrettshall og basseng. Til deg med små barn kan vi tilby en helt ny barnehage. Og du trenger ikke bil – alt er nært. Du kan gå fra der du bor til skolen, barnehagen, SFO, idrettshallen, butikken og jobben. – null stress, bare mer tid, til alt.

Nå har du muligheten
– kom nordover, du også!

Om stillingen

Vi søker etter en teknisk leder med plankompetanse og som kan ivareta det administrative, faglige, og økonomiske ansvaret for teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar.

Teknisk leder vil være en viktig deltaker når kommunen og  næringslivet nå skal gå i gang med flere spennende prosjekter.

Teknisk sektor utfører et bredt spekter av tjenester.

Teknisk sektor har ansvaret for kommunalt planverk, kommunalteknisk drift (vann, avløp, veier), alle kommunale bygg og anlegg, behandling av saker i henhold til plan- og byggningsloven, brann og miljø.

Teknisk sektor er en godt drevet avdeling med erfarene fagfolk til å utføre daglig drift.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Ledelse av teknisk sektor inkludert underliggende avdelinger
 • Budsjettansvar for sektorens drifts- og investeringsbudsjett
 • Lede og delta i kommunens planarbeid
 • Planlegging, anskaffelse og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter
 • Intern og ekstern rapportering
 • Saksbehandling til politiske utvalg og fatte vedtak etter delegert myndighet
 • Teknisk leder vil være en sentral deltaker i den strategiske utviklingen av kommunen

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor innenfor et eller flere av ansvarsområdene, primært plan, bygg- og anlegg, eller kommunalteknikk
 • Relevant høyskoleutdanning kan kompansere for bachelor
 • Økonomiforståelse
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne
 • IT-kompetanse
 • Ønskelig med erfaring kommuneal sektor, ledelse og/eller endringsprosesser

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team
 • Selvstendig
 • Tydelig
 • Målrettet og systematisk
 • Trives med høyt arbeidspress

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 • Samfunnsengasjert og utviklingsorientert
 • Innovativ
 • Hyggelig og omgjengelig, og er dyktig på kommunikasjon og samarbeid

Vi tilbyr

 • Opplæring innen alle ansvarsområder
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale i tråd med tariff
 • God pensjonsordning i KLP
 • Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

 • Hjelp til å skaffe bolig hvorav kompansert husleie i de første 6 månedene
 • Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Finnmark med nedskrivning av studielån inntil 25.000 kr pr år, og andre gunstige skattefordeler

Vil du vite mer?

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til rådmann Tor Arne Solvoll, telefon 78 49 63 19 / 47 92 80 81, e-post: tor.arne.solvoll@gamvik.kommune.no

Vil du vite mer om Gamvik kommune?
Ta en titt på videoen her >>>

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. 

Søknadsfrist

28. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Gamvik

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gamvik kommune

Teknisk leder Gamvik ID 202683 – Jobbnorge