Prosjektdirektør

– en lagbygger for effektive team og høy trivsel

Vi er ute etter en ingeniør og entreprenør, uavhengig av kjønn, som trigges av å bygge sterke lag og gode relasjoner.

Varden Entreprenør AS ønsker å gjennomføre en kontrollert vekst til et omsetningsnivå rundt MNOK 400. Selskapet har gjennomført og gjennomfører en rekke prosjekter i total- og samspillsentreprise innen rehabilitering, ombygging og påbygg, samt nybygg i Oslo-regionen. Størrelsen på prosjektene har vært opp til MNOK 200. Kundene er store aktører som SiO, DNB, Storebrand og Oslo Kommune. Ordretilgangen er god i dette segmentet og ledelsen ser ingen grunn nå til at den nye prosjektdirektøren må gå inn på nye markeder for å bygge opp sin portefølje.

Den rette kandidaten til stillingen tror vi jobber i dag i en entreprenørvirksomhet, og har flere totalentrepriseprosjekter bak seg som prosjektleder og fortrinnsvis med noe ledererfaring fra nivået over.

Som Prosjektdirektør hos oss vil du bli selskapets overordnede leder for kontrahering og gjennomføring av prosjektene i din portefølje og ha egne team under ledelse av prosjektledere som rapporterer til deg. Du vil sitte i selskapets ledergruppe og jobbe tett mot daglig leder og i tett ressursmessig samarbeid med den andre prosjektdirektøren. Du vil delta i kommende strategiprosesser og være sentral i videre utvikling av selskapet.

Vi er ute etter en ingeniør og entreprenør, uavhengig av kjønn, som trigges av å bygge sterke lag og gode relasjoner. Som vår nye Prosjektdirektør er du resultatorientert, trygg på deg selv og har naturlig autoritet til å få det beste ut av de du har rundt deg.

Denne stillingen vil ha gode betingelser og gi mulighet for en eierandel i selskapet.

For ytterligere opplysninger, kontakt daglig leder Martin Stuge Bånerud, telefon 477 18 505
eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Søknad med CV sender du til esten.solberg@de4.no.

Søknadsfrist 10. august.

Varden Entreprenør AS ble etablert i 2008 av et kompetent team med solid entreprenørerfaring fra rehabiliteringsmarkedet. Selskapet er heleid av ansatte. Vår kjernekompetanse er rehabilitering, om- og påbygg og nybygg av alle typer nærings- og institusjonsbygg. Vi er en mellomstor entreprenør, men vi fremstår som de største både i møte med kundene og samfunnet. Omsetningen har vært jevnt stigende til rundt MNOK 200 – 250 de siste 4 årene. Inntjeningen har vært solid og i gjennomsnitt på nivå med de beste i bransjen. Når vi nå planlegger en vekst i virksomheten, vil vi bygge en ny produksjonslinje med nye prosjektteam og egen ledelse. Til å lede denne oppbyggingen søker vi derfor etter

Prosjektdirektør – Varden Entreprenør – de4