Vi søker nye ledere i Mosjøen og Brønnøysund

Montasjeleder

Om oss

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet. Vi er nå på vei inn som en stor aktør i elektrifiseringen av samfunnet og vil få store oppgaver i forhold til dette. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger. 45 500 kunder får tilført strøm fra Linea. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,7 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere.
Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Om stillingene

Vi søker deg som vil lede våre energimontører i Brønnøysund og Mosjøen. Det er 2 stillinger, så vi ber deg oppgi i søknaden om du søker på stillingen i Mosjøen eller Brønnøysund.

Vi søker ledere som brenner for å motivere og engasjere sine medarbeidere. Du setter klare mål for enheten og dine medarbeidere, og gir tydelige tilbakemeldinger. Som leder for energimontørene vil du være tett på den daglige driften, og sammen med dine medarbeidere være en del av teamet som sikrer en samfunnskritisk del av oppdraget til Linea.

I Mosjøen er det 10 Energimontører, inkludert lærlinger, og i Brønnøysund er det 12 Energimontører inkludert lærlinger.

Ansvarsområde

 • Som Montasjeleder har du ansvar for drift av avdelingen, inkludert personal, HMS, kvalitet og økonomi
 • Du er en del av ledergruppen for seksjon Montasje, og skal bidra til at seksjonen utvikles og når sine målsetninger, herunder være en pådriver for kontinuerlig forbedring
 • Prioritere og koordinere arbeidsoppgaver, personell og utstyr innenfor eget område
 • Sørge for at verne- og sikkerhetsarbeidet blir tilfredsstillende ivaretatt, og delta i oppfølging og utvikling av HMS-arbeidet
 • Utvikle gode samarbeidsforhold mellom medarbeiderne, slik at de motiveres til arbeidsoppgavene og utnytter hverandres kompetanse
 • Sørge for at det arbeid som gjøres er i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer, samt lover og forskrifter

Kvalifikasjonskrav

 • Ledererfaring innenfor drifts-, vedlikeholds- eller entreprenørorganisasjoner
 • Det er ønskelig med bakgrunn som energimontør, elverksmontør eller teknisk/elkraft utdannelse
 • Erfaring kan erstatte manglende formell kompetanse

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og motivere egne medarbeidere
 • Du er strukturert og har høy gjennomføringsevne
 • God evne til å kommunisere

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederstilling 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • konkurransedyktig lønn
 • Fleksitid
 • Et godt og variert velferdstilbud

Spørsmål om stillingene

Ved spørsmål om stillingene kontakt gjerne seksjonsleder Montasje Arild Magne Larsen på telefon 481 33 445 eller epost: arild.larsen@linea.no, eller HR-Direktør Kristine Alstad Nicolaisen på telefon 989 01 536 eller epost kristine.alstad@helgelandkraft.no

Søknadsfrist

28. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Brønnøy Vefsn

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Brønnøysund og Mosjøen

Montasjeleder – Linea – Jobbnorge