Seksjonsleder Montasje

Om oss

Helgeland Kraft skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn gjennom bærekraftig utvikling og drift av vår kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, distribusjon og salg av kraft, og annen aktivitet med sterk tilknytning.

Helgeland Kraft er organisert som et konsern med morselskap Helgeland Kraft, og de tre heleide datterselskapene Helgeland Kraft Vannkraft, Linea og Helgeland Kraft Strøm.

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet. Vi er nå på vei inn som en stor aktør i elektrifiseringen av samfunnet  og  vil få store oppgaver i forhold til dette. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger. 45 500 kunder får tilført strøm fra Linea. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Seksjon Montasje består av 70 medarbeidere, og har hovedansvar for gjennomføring av vedlikehold og montasjearbeid  for oss. 

Er du en proaktiv og relasjonsbyggende leder som elsker å oppnå resultater sammen med andre?

Ønsker du en hverdag der ditt bidrag har betydning for vår felles utvikling og måloppnåelse? Du vil få en utfordrende stilling hvor ditt hovedbidrag vil være å lede en geografisk spredt organisasjon som har hovedansvaret for at folk på Helgeland får levert strøm hele tiden. Vi ønsker å utvikle en “Lean” montasjeorganisasjon som er i stand til å møte de utfordringene som samfunnet og selskapet stiller, som opptrer som en enhet og som samarbeider med de andre seksjonene i selskapet. Ditt ansvar vil være å lede disse prosessene i tillegg til at du må ha kontroll på økonomi og drift. Du må være pådriver og initiator for forbedringsprosesser og ha en god sans for å arbeide med mennesker og system.  

Vi ser etter deg som har utdannelse på Master eller høyskolenivå og solid erfaring som leder av større virksomhet.

Du er faglig kompetent, er trygg på deg selv og har både ønske og evner til å gå inn i en sentral rolle i et miljø preget av profesjonalitet og høyt arbeidstempo. 

Stillingen krever at du kan jobbe strukturert og er sterk på samhandling og relasjonsbygging. 

Arbeidsoppgaver

 • Som Seksjonsleder for Montasje har du totalansvaret for drift av seksjonen inkludert personal, HMS, kvalitet, økonomi og bygningsmasse, i forhold til målsetninger og rammebetingelser
 • Du er en del av ledergruppen i Linea, og skal bidra til at selskapet utvikles og når sine målsetninger.
 • Du skal utvikle budsjett og økonomistyring i egen seksjon.
 • Du skal utvikle den enkelte leder og talenter i egen organisasjon.
 • Du skal sørge for at prosedyrer og rutiner vedr. kvalitetssikring og HMS-arbeid utvikles og følges i egen seksjon.
 • Du skal sørge for at seksjonen har hensiktsmessige systemer og rutiner basert på KF-Krafta (vårt Lean system)
 • Du har personalansvar for egen seksjon

Du har:

 • Erfaring fra ledelse av drifts-, vedlikeholds- eller prosjekt/entreprenør-virksomheter 
 • God erfaring i bruk av Lean som ledelsesverktøy.
 • Erfaring fra energibransjen og spesielt nettvirksomhet vil være en fordel, men ikke et krav.
 • Evne til å lede og motivere din ledergruppe og dine ansatte gjennom å være pålitelig, engasjert, nytenkende og tilgjengelig.
 • Høyt fokus på å skape endringer

Du er:

 • En sterk og robust relasjonsbygger
 • Sterk på kommunikasjon, og evner å omsette strategi til handling for dine medarbeidere
 • En leder som er opptatt av å være til stede, og engasjert i dine medarbeideres utfordringer
 • Målrettet og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et moderne og fremtidsrettet konsern
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksitid
 • Et godt og variert velferdstilbud

Spørsmål om stillingen

Kontakt oss:

Daglig leder Linea Steinar Benum på telefon 982 52 433 eller epost steinar.benum@linea.no, eller HR Direktør Kristine Alstad Nicolaisen på telefon 989 01 536 eller epost kristine.alstad@helgelandkraft.no

Søknadsfrist

3. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Vefsn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mosjøen

Seksjonsleder Montasje – Linea