Bli med på storsatsing i Andøy!

Andøy kommune skal gjøre en av de største, og mest spennende satsinger i Nord-Norge.
Har du lyst til å være med på laget?

Teknisk sjef John-Petter Karlsen i Andøy kommune skal ansette 12 nye medarbeidere,
og vil gjerne ha deg med på laget. Som følge av sterk optimisme og mange, samtidige, store søknader fra næringslivet må Karlsen forsterke staben.

Blant annet søker kommunen etter to avdelingsledere. Fortrinnsvis søkes det etter folk med erfaring, men for en rekke av stillingene vil Andøy kommune også vurdere nyutdannede kandidater.

Det søkes først og fremst etter ingeniører, men jurist, arkitekt, samfunnsplanlegger, arealplanleggere, eiendomsutvikler, jordskiftekandidat og landskapsarkitekter er også kompetanse det søkes etter. Les mer under.

Avdelingsleder for samfunnsutvikling – fast stilling

Høyere utdannelse fra høgskole eller universitet er ønskelig, men kan til en viss grad kompenseres med god og relevant erfaring.

Avdelingsleder for Kommunalteknikk og beredskap/brannsjef – fast stilling

Søker må være kvalifisert etter Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen», kapitel 7. Høyere utdannelse fra høgskole eller universitet er ønskelig, men kan til en viss grad kompenseres med god og relevant erfaring.

Branningeniør/varabrannsjef – fast stilling

Søker må være kvalifisert etter «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» kapittel 7. Høyere utdannelse fra høgskole eller universitet er ønskelig, kan. eventuelt kompenseres med lang relevant erfaring mht. høgskole/universitet.

Kommuneplanlegger – fast stilling

Søker bør ha en bachelor innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning

Kommuneplanlegger – 4-årig prosjektstilling

Søker bør en bachelor innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, klima- og forurensningsstudier osv. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning.

Prosjektleder vann og avløp – fast stilling

Vi søker ingeniør eller utdanning på tilsvarende nivå innen relevante fagområder; VA/prosjektledelse.

Prosjektleder – fast stilling

Kandidater skal jobbe med prosjektledelse, anskaffelsesprosesser, kontrahering og oppfølging av eksterne rådgivere og byggeledere. Ønsket bakgrunn: Høgskole- eller universitetsutdanning som er relevant for bygg- eller anleggsprosjekter, f.eks. ingeniør, arkitekt, juss, eller økonomi. Yrkeserfaring tas i betraktning.

Eiendomsutvikler/
byggesaksbehandler
– fast stilling

Søkere bør ha høyere relevant utdanning som ingeniør, eiendomsutvikler, jurist, jordskiftekandidat eller tilsvarende.

Byggesaksbehandler – 4-årig prosjektstilling

Søkere bør ha høyere relevant utdanning som ingeniør, eiendomsutvikler, jurist, jordskiftekandidat eller tilsvarende.

Prosjektleder – 4-årig prosjektstilling

Kandidater skal jobbe med prosjektledelse, anskaffelsesprosesser, kontrahering og oppfølging av eksterne rådgivere og byggeledere. Ønsket bakgrunn: Høgskole- eller universitetsutdanning som er relevant for bygg- eller anleggsprosjekter, f.eks. ingeniør, arkitekt, juss, eller økonomi. Yrkeserfaring tas i betraktning.

Kommunearkitekt – 4-årig prosjektstilling

Vi søker sivilarkitekt eller mastergrad innen arkitektur/ landskapsarkitektur.

Kartforvalter – oppmålingsingeniør – 4-årig prosjektstilling

Søkere bør ha kjennskap til fagområdet og evne til å bidra til høy faglig kvalitet i offentlig forvaltning og ha relevant høyere utdanning, eksempelvis bachelor.

Andøy kommune – samfunnsutvikling og kommunalteknikk