Team Asfalt og Fagkontrakter i Trøndelag fylkeskommune har ledig stilling:

Kontrollingeniør - asfalt

Stillingen er lagt til Team Asfalt og Fagkontrakter. Teamet har som oppgave å planlegge og gjennomføre asfalt- og vegoppmerkingsarbeider på fylkesvegnettet. Arbeidsoppdragene vil hovedsakelig bli i Trøndelag fylke. Stasjoneringssted er Trondheim. 

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med teamleder og byggeleder skal du utføre kontrollvirksomhet av utført arbeid i forbindelse med asfaltkontrakter. Arbeidet omfatter blant annet:

 • teknisk kontroll av asfaltarbeider og asfaltproduksjon
 • stikkprøvekontroll ved bygging/utbedring av veg
 • bistå utarbeiding av kontrollplaner og kvalitetsplaner
 • kontroll av dokumentasjon og rapportere resultat  
 • kontroll av utførselen av arbeidet, med fokus på teknisk kvalitet     
 • skrive og sende inn kontrollørmeldinger
 • analysearbeid på laboratorium og felt 
 • følge opp kvalitetssystem og HMS-arbeid 
 • delta i fag og byggemøter etter behov 

Det må påberegnes stor reiseaktivitet innen Trøndelag fylkeskommune. Du vil få noe kvelds- og nattarbeid i dekkeleggingssesongen. Stillingen er sesongbetont med høyt tempo fra april til november, og normalt arbeidstempo fra november til april. I den tiden det ikke er asfaltlegging vil arbeidet bestå av andre kontrolloppgaver, rapportering og registreringsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • minimum 2-årig teknisk fagskole med relevant fagkrets innenfor anleggsdrift og vegbygging. Bred erfaring innenfor fagområde kan kompensere for utdanningskravet
 • du har kjennskap til generell drift og vedlikehold av vegnettet, samt gode kunnskaper om trafikkavvikling og arbeidsvarsling
 • du har erfaring fra formerkingsfaget og kjennskap til de registre som benyttes
 • du kar kjennskap til asfaltproduksjon, utlegging og lab.
 • du har IT-kunnskaper
 • førerkort klasse B og BE

Personlige egenskaper

 • du jobber systematisk og selvstendig
 • du er nøyaktig og resultatorientert 
 • du er fleksibel og liker å jobbe i team for å løse oppgaver
 • du har gode samarbeidsegenskaper, er kontaktskapende og initiativrik
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du har tverrfaglig interesse med tanke på avdelingas utadrettede rolle
 • du er en omgjengelig og bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • du har praktisk sans, gjerne med kjennskap til vegnettet (asfalt og steinmaterialer)

Vi tilbyr

 • stort og engasjert fagmiljø
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode mulighet for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og velferdsordninger 
 • reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ 
 • lønn etter nærmere avtale, i henhold til fylkeskommunens lønnspolitikk.

Søknadsfrist

17.01.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Kontrollingeniør - Asfalt

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
 +47 911 12 337
 annje@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Kontrollingeniør – Asfalt