Forsker

Forsker - forebyggende fiskehelse

Om Nofima

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås. Vi er omkring 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ønsker du å bidra til god helse- og velferd for oppdrettsfisk gjennom forskning?

Fiskehelseavdelingen i Nofima jobber med forebyggende fiskehelse og har de siste årene utviklet gode helseindikatorer for anvendelse i næringen. Vi opplever økende etterspørsel etter kompetanse på området og har derfor behov for en ny kollega. Fiskehelseavdelingen har arbeidssted både i Ås og Tromsø.

Om stillingen

Vår tilnærming til fiskehelse spenner fra visuell patologi og adferd, til gener og proteinuttrykk. Vi anvender både tradisjonelle og moderne plattformer og har utviklet avanserte metoder som bidrar til økt forståelse av fiskens forsvarsmekanismer. 

Problemstillinger som handler om helse og velferd hos fisk har bred årsaksforklaring. Det er derfor viktig for oss å ta i bruk kompetanse som ligger i andre avdelinger i akvadivisjonen. Du vil komme til å jobbe i team innenfor avdelingen, men også bli involvert i samarbeid på tvers av avdelingene i divisjonen. En liten smakebit fra vårt arbeid finner du i filmen her.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektdeltagelse og – ledelse.
 • Utarbeidelse og gjennomføring av forsøksplaner, både i labskala og felt.
 • Bearbeiding av resultater og ulike former for formidling.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning (primærtdoktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse) innen biologi, molekylærbiologi, veterinærmedisin eller fiskehelse.
 • Kompetanse innen akvakultur.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig, og ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Kjennskap til og forståelse av norske og internasjonale finansieringskilder.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Annen ønsket kompetanse og erfaring

 • Kurs i forsøksdyrlære og erfaring med fiskeforsøk.
 • Kunnskap om relevante fiskepatogener og patologi.
 • Erfaring med veiledning av studenter.
 • Kjennskap til andre fiskearter enn laks.

Vi tilbyr

Nofima kan tilby en arbeidsplass i utvikling med en visjon om å være med å skape en akvakulturnæring som framtidens generasjoner kan være stolte av og et sterkt fagmiljø med spennende forskningsprosjekter og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og erfaring, samt gode pensjons- og personforsikringer. Arbeidssted i Ås eller Tromsø etter nærmere avtale. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon vedrørende stillingen kontakt forskningssjef Gunn Berit Olsson, e-post: gunn-berit.olsson@nofima.no Tlf: +47 474 62 565 og forsker Elisabeth Ytteborg, e-post: elisabeth.ytteborg@nofima.no Tlf: +47 900 95 122 og forsker Christian René Karlsen, e-post: christian.karlsen@nofima.no Tlf: +47 411 47 162.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde: 

 • Søknadsbrev 
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring) 
 • Vitnemål og karakterutskrifter 
 • Attester 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester. 

Søknadsfrist

11. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Tomsø, Ås

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tromsø/Ås

Forsker – forebyggende fiskehelse – Nofima – Jobbnorge